Hoppa till sidans innehåll

Vardaglig träning


UPPDATERAD INFO 23 SEPTEMBER

Folkhälsomyndigheten har genomgående ansett att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. När det är möjligt - håll träningarna utomhus.

 

Folkhälsomyndigheten lättade något på restriktionerna för idrottsföreningar från och med den 14 juni genom att ta bort rekommendationen om att inte genomföra tävlingar och matcher samt att ta bort rekommendationen om att undvika närkontakt. Det innebär bland annat att all passning är tillåten från och med den 14 juni.

 

Utöver det som står ovan så gäller samtliga restriktioner fortsatt vilket innebär stora inskränkningar på vår verksamhet.

 

Det förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare ska vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik, även om det inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentligtillställning. Undantag kan dock göras från begränsningen på max 50 deltagare både avseende tävling och träning.

 

För att kunna samla fler än 50 personer krävs det att aktiviteten inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen. Men det krävs också att man ändå kan följa alla råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. För att kunna avgöra hur många som kan vara i en lokal samtidigt behöver man särskilt beakta rekommendationen om att undvika trängsel:

”Alla aktiviteter ska anpassa antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Om deltagarna står i kö, se till att alla håller ett tillräckligt avstånd. Om kö bildas på ett speciellt ställe i lokalen, så markera gärna avståndet på golvet.”

 

Om en förening väljer att göra avsteg från rekommendationen om att inte vara fler än 50 deltagare ska man tydligt kunna visa att trängsel kan undvikas före, under och efter träningen. Det ligger då ett stort ansvar på föreningen/föreningarna att minimera riskerna för smittspridning av Covid-19 i samhället. Folkhälsomyndigheten skriver att ”den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids”.

 

Föreningarna ska göra en riskbedömning av sin verksamhet och anpassa sin den utifrån resultatet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg för riskbedömning som ni hittar här. 

 

Samtliga föreningar ska följa de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har tagit fram (se nedan).

 • Det viktigaste rådet är att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.
 • Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
  (Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 
 • Alla aktiviteter ska anpassa antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Om deltagarna står i kö, se till att alla håller ett tillräckligt avstånd. Om kö bildas på ett speciellt ställe i lokalen, så markera gärna avståndet på golvet.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera i den mån det är möjligt.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

 

Lägerverksamhet

Folkhälsomyndigheten har nu gjort vissa lättnader i reglerna för idrotten, vilket innebär att vi nu kan genomföra lägerverksamhet under sommaren. Men det finns fortfarande stora restriktioner och därför behöver lägerverksamheten anpassas. Tänk på följande när ni anordnar lägerverksamhet:

 • Genomför så stor del av träningen och aktiviteterna utomhus som möjligt.
 • När det är möjligt, dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.

 

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd för alla verksamheter i Sverige:

Alla verksamheter i Sverige, såsom myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av Covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 • Sätter upp information till medlemmar, personal, och andra besökare
 • Markerar avstånd på golvet
 • Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • Håller digitala möten
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuder handsprit
 • Undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

 

Allmänna råd för föreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar:

 • Om det är möjligt - skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

 

Allmänna råd för idrottsföreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör idrottsföreningar:

1. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus samt

2. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

 

 

Läs mer om träning och idrott på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

 

Personer över 70 år

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Läs Folkhälsomyndighetens råd för personer över 70 år. 

 

Inspirera varandra

 Vill du eller din förening dela med er av hur ni tränar just nu? Gör gärna ett inlägg i Gymnastikförbundets grupp på facebook, Svensk Gymnastik i rörelse - dela dina träningstips

 

Uppdaterad: 16 MAR 2020 12:02 Skribent: Lotta Darlin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved