Hoppa till sidans innehåll

Vardaglig träning


UPPDATERAD INFO 23 NOVEMBER

Både Regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgåendeframfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt,  framförallt för barn och unga. 

Regeringen har beslutet om att det max får vara 8 personer vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och att det ska vara vägledande för alla verksamheter i Sverige. Av den anledningen rekommenderar Gymnastikförbundet att ingen verksamhet med fler än 8 personer bör genomföras någonstans i Sverige. Barn och unga födda 2005 eller senare är dock undantagna från den begränsningen. Tänk dock på att det finns lokala allmänna råd i de flesta regioner som begränsar möjligheterna till träning ännu mer.

Sedan den 19 oktober har Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa lokala allmänna råd som inskränker möjligheterna till tävling och träning. De flesta regionerna i Sverige har nyttjat denna möjlighet. Läs mer om vad som gäller i din region här.

Just nu har följande län regionala allmänna råd som påverkar hur man kan träna:

Läs mer om regionala restriktioner här.

 

Det förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 8 deltagare ska vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik, även om det inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Barn och unga födda 2005 eller senare är undantagna och kan fortsätta att träna så länge de allmänna råden, både nationella och lokala, följs samt att det inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  

För de aktiviteter som fortfarande kan genomföras ska man tydligt kunna visa att trängsel och fysisk kontakt kan undvikas före, under och efter träningen. Med fysisk kontakt menas att man alltid ska hålla ett avstånd på minst 1,5 meter. Det ligger då ett stort ansvar på föreningen/föreningarna att minimera riskerna för smittspridning av Covid-19 i samhället. Folkhälsomyndigheten skriver att ”den som ansvarar för träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids”. 

Föreningarna bör göra en riskbedömning av sin verksamhet och anpassa sin den utifrån resultatet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg för riskbedömning som ni hittar här. 

Samtliga föreningar ska följa de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har tagit fram (se nedan), samt följa de lokala allmänna råden som ni hittar här.

 • Det viktigaste rådet är att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.
 • Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
  (Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 
 • Alla aktiviteter ska anpassa antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Om deltagarna står i kö, se till att alla håller ett tillräckligt avstånd. Om kö bildas på ett speciellt ställe i lokalen, så markera gärna avståndet på golvet.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera i den mån det är möjligt.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

 

Riskgrupper och äldre

Den 22 oktober tog Folkhälsomyndigheten bort de särskilda rekommendationerna som riktar sig mot äldre personer. Detta innebär att det kan vara möjligt att genomföra träning även för äldre och andra riskgrupper om förutsättningarna ovan följs. Föreningarna behöver dock tänka på att det är särskilt viktigt att skydda dessa personer från smitta, då de fortfarande löper en större risk att bli allvarligt sjuka. Träningen behöver därför särskilt anpassas så att alla personer kan hålla ett ordentligt avstånd till andra före, under och efter träningarna.

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd för alla verksamheter i Sverige:

Alla verksamheter i Sverige, såsom myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av Covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 • Sätter upp information till medlemmar, personal, och andra besökare
 • Markerar avstånd på golvet
 • Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • Håller digitala möten
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuder handsprit
 • Undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

 

Allmänna råd för föreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar:

 • Om det är möjligt - skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

 

Allmänna råd för idrottsföreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör idrottsföreningar:

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus samt
 2. begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.

 

Lokala allmänna råd:

Utöver de nationella allmänna råden har nu de flesta län infört lokala allmänna råd som begränsar möjligheterna till träning och tävling. Läs mer om de lokala allmänna råden här.

 

Läs mer om träning och idrott på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

 

Inspirera varandra

 Vill du eller din förening dela med er av hur ni tränar just nu? Gör gärna ett inlägg i Gymnastikförbundets grupp på facebook, Svensk Gymnastik i rörelse - dela dina träningstips

Uppdaterad: 16 MAR 2020 12:02 Skribent: Lotta Darlin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved