Hoppa till sidans innehåll

Vardaglig träning


UPPDATERAD INFO 29 APRIL

Regeringen uppmanar fortsatt alla kommuner och regioner att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte regleras enligt begränsningsförordningen (pandemilagen), stängd. idrottshallar omfattas normalt av begränsningsförordningen och ska kunna hållas öppna om smittläget i den aktuella kommunen tillåter det. Alla föreningar behöver höra med sin kommun om vad som gäller för idrottsanläggningarna i just den kommunen. 

När kommunerna öppnar upp idrottsanläggningarna är det av största vikt att alla föreningar bedriver sin verksamhet utifrån de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten, som ni kan läsa om nedan.

Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga. 

Från och med den 14 december (med en uppdatering 6 februari) gäller nationella allmänna råd i hela Sverige, dessa ersatte då samtliga lokala allmänna råd, Folkhälsomyndigheten kan dock besluta om kraftigare lokala allmänna råd efter samråd med regionen.

Regeringen har beslutet om att det max får vara 8 personer vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och att det ska vara vägledande för alla verksamheter i Sverige.

I de allmänna råden finns det flera undantag för de som är födda 2002 eller senare och av den anledningen presenteras Gymnastikförbundets rekommendationer nedan separat för de som är födda 2002 eller senare och för de som är födda 2001 eller tidigare.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har även beslutat om förordningar och föreskrifter som är kopplade till den nya pandemilagen som började gälla den 10 januari. Dessa förordningar och föreskrifter gäller främst de föreningar som har egna anläggningar. Läs mer om dem här.

 

Rekommendationer för de som är födda 2002 eller senare

Barn och ungdomar födda 2002 eller senare kan nu träna men med följande restriktioner.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel.

I de flesta verksamheter inom Svensk Gymnastik är det svårt att genomföra träning utomhus, därför får vi bedriva träning inomhus. Men tänk på att försöka lägga de delar som går utomhus.

Vid inomhusträning är det viktigt att vi försöker begränsa antalet deltagare så mycket det går. För denna åldersgrupp avser det främst antalet ledare om de är födda 2001 eller tidigare. Föräldrar som lämnar av sina barn ska inte följa med in i hallen, utan ska lämna barnen utanför anläggningen. Om det finns en begränsning i antal personer som får vistas i hallen enligt pandemilagen så ska den följas.

Det är fortsatt viktigt att vi hela tiden kan hålla avstånd till varandra och att trängsel undviks. Markera därför gärna upp olika avstånd i golven eller liknande. Tänk också på att det även gäller vid ankomst och avfärd till och från träningen. All passning tillåten för de som är födda 2002 eller senare, men försök att begränsa dessa moment till ett minimum.

Som förening är det viktigt att tänka på att tillhandahålla möjlighet att tvätta händerna ofta eller att använda handdesinfektion. Tänk också på att desinficera redskapen så ofta som möjligt, minst mellan varje träningsgrupp och gärna oftare (se längst ned vart man kan köpa desinfektionsmedel som fungerar på gymnastikredskap). Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
(Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga avstår från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar (med undantag för enstaka match/tävling utomhus). Gymnastikförbundet rekommenderar därför att man inte arrangerar eller deltar någon tävling. Fram till dess att detta tillåts igen kan man ändåendast arrangera digitala tävlingar där endast ende som tävlar (som normalt tränar tillsammans i samma träningsgrupp), är i hallen samtidigt (inga extra funktionärer, filmare eller andra träningsgrupper ska vara i hallen samtidigt). 

 

Rekommendationer för de som är födda 2001 eller tidigare

I de allmänna råden öppnas det upp för för träning även ungdomar och vuxna födda 2001 eller tidigare med följande förutsättningar.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande)
 • Alla ska hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från träningen individuellt

I de flesta verksamheter inom Svensk Gymnastik är det svårt att genomföra träning utomhus, därför får vi bedriva träning inomhus. Men tänk på att försöka lägga de delar som går utomhus.

Alla träningar för de som är födda 2001 eller tidigare ska ske i mindre grupper. I dialog med Folkhälsomyndigheten och regeringen görs tolkningen att ”mindre grupper” inte ska vara fler än 8 personer. Gymnastikförbundet rekommenderar därför att man inte ska vara fler än 8 personer i samma träningsgrupp, inkluderat både ledare och aktiva (gäller både inomhus- och utomhusträning). 

Om lokalen tillåter att man kan vara flera träningsgrupper med 8 personer i varje grupp kan det vara möjligt att vara fler grupper i samma hall. Alla grupperna ska då vara tydligt åtskilda före, under och efter träningen. Tänk på att det finns ett starkt råd om att man ska begränsa antalet nya kontakter. Om lokalen är väldigt liten kan det bli så att man till och med ska vara färre än 8 personer i träningsgruppen. Om en normal träningsgrupp är 9 eller kanske 10 personer kan det vara ok att låta hela träningsgruppen fortsätta träna tillsammans under förutsättning att lokalen medger att man fortsatt kan hålla avstånd till varandra. Om en träningsgrupp består av fler personer än så ska man dela upp gruppen och träna åtskilt eller vid olika tillfällen.

Om man kan ha flera träningsgrupper i samma lokal ska man följa beräkningen av maxantal enligt pandemilagen som säger att begränsningen av antalet besökare i verksamhetslokalen ska beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var.

De som är födda 2001 eller tidigare ska inte ingå i en träningsgrupp med fler än 8 personer (inkluderat tränare) även om de övriga i gruppen är födda 2002 eller senare. Tänk också på att det finns en rekommendation om att begränsa antalet nya kontakter, var därför försiktiga med att blanda äldre och yngre aktiva. Det är också många restriktioner som skiljer sig åt mellan åldersgrupperna, vilket kan göra det svårt att blanda åldersgrupperna.

Alla aktiva och tränare ska hela tiden kunna hålla avstånd till varandra (ca 1,5 meter), det gäller före, under och efter träningen. Det innebär att man ska undvika alla träningsmoment där passning behövs. Markera också gärna upp olika avstånd i golven eller liknande. Tänk även på att man ska kunna hålla avstånd vid ankomst och avfärd till och från träningen.

En av förutsättningarna för att de som är födda 2001 eller tidigare ska få träna är att man inte delar utrustning med varandra. Med utrustning menas lös utrustning så som hantlar, käglor, band, personlig utrustning, magnesia, etc. Sådan utrustning som anses som fast utrustning är ok att dela men tänk då på att desinficera utrustning så ofta som möjligt. Exempel på vad som räknas som fast utrustning kan vara mattor, bom, ringar, räck, trampetter, etc.

Som förening är det viktigt att tänka på att tillhandahålla möjlighet att tvätta händerna ofta eller att använda handdesinfektion. Tänk också på att desinficera redskapen så ofta som möjligt, minst mellan varje träningsgrupp och gärna oftare (se längst ned vart man kan köpa desinfektionsmedel som fungerar på gymnastikredskap). Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
(Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 

 

Lägerverksamhet

Folkhälsomyndigheten avråder fortsatt från alla typer av lägerverksamhet, oavsett om det kräver resor eller ej. Avrådan gäller även dagsläger utan övernattningar. Det är viktigt att man inte ska umgås med andra än de man umgås med i vardagen.

 

Riskgrupper och äldre

Den 22 oktober 2020, tog Folkhälsomyndigheten bort de särskilda rekommendationerna som riktar sig mot äldre personer. Detta innebär att det kan vara möjligt att genomföra träning även för äldre och andra riskgrupper om förutsättningarna ovan följs. Föreningarna behöver dock tänka på att det är särskilt viktigt att skydda dessa personer från smitta, då de fortfarande löper en större risk att bli allvarligt sjuka. Träningen behöver därför särskilt anpassas så att alla personer kan hålla ett ordentligt avstånd till andra före, under och efter träningarna.

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd för alla verksamheter i Sverige:

Alla verksamheter i Sverige, såsom myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av Covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 • Sätter upp information till medlemmar, personal, och andra besökare
 • Markerar avstånd på golvet
 • Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • Håller digitala alternativ
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuder handdesinfektion
 • minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och 

Allmänna råd för föreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar:

 • Om det är möjligt - skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Allmänna råd för idrottsföreningar:

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.

För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher
eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller
tävling avses:

 1. för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag
  och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller
  annars med ett begränsat resande, och
 2. för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller
  tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 • undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 • hålla avstånd till varandra,
 • inte dela utrustning med varandra,
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 • undvika gemensamma omklädningsrum,
 • resa till och från aktiviteten individuellt, och
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

  

Pandemilagen

Folkhälsomyndigheten har en niopunktslista med åtgärder som ska följas:

 1. beräkna det maximala antalet som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (se nedan för hur det ska beräknas)
 2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
 3. tydligt anslå maxantalet
 4. säkerställa att maxantalet inte överskrids
 5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Begränsningen av antalet besökare i verksamhetslokalen ska beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer. Beräkningen ska göras på helheten (total tillgänglig golvyta) och för varje avgränsat utrymme. Det innebär till exempel att en beräkning görs för den stora idrottshallen och separata beräkningar görs för eventuella danssalar, spegelhallar eller avgränsade styrketräningsutrymmen. Begränsningen ska också tydligt anslås i lokalen t.ex. vid entrén och vid respektive rum.

Utöver ovan ska verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra hela tiden. Man ska även se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 

Undantag från regeringens rekommendation om att hålla kommunala verksamheter stängda

Idrottshallar omfattas normalt inte av denna rekommendation eftersom de omfattas av begränsningsförordningen (Pandemilagen). Flertalet kommuner håller ändå idrottshallarna stängda för de som är födda 2001 eller tidigare. Gymnastikförbundet anser då att de som bedriver yrkesmässig idrott samt de som är uttagna till aktuella seniorlandslag ska vara undantagna från regeringens rekommendation om att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig ska hållas stängda. För att träffas av undantaget för yrkesmässig idrott ska gymnasten ha gymnastikutövning som sin huvudsakliga sysselsättning och gymnasten ska vara på seniorelitnivå nationellt eller internationellt. Gymnaster som är uttagna till aktuella seniorlandslag omfattas av detta undantag och rekommenderas kunna fortsätta träna. Men det är i slutänden respektive kommun som avgör vilka som tillåts träna i deras lokaler.

 • För att träffas av undantaget ska gymnasten vara uttagen i aktuellt seniorlandslag.
 • För de som inte är uttagna i aktuellt landslag gäller att båda kriterierna uppfyllas, dvs huvudsakliga sysselsättning OCH seniorelitnivå för att träffas av undantaget.
  • Den som arbetar mer än 50% av en heltid träffas inte av undantaget.
  • Den som studerar på mer än 50% av en heltid träffas inte av undantaget.
  • Den som studerar på gymnasiet träffas inte av undantaget.
  • Den som inte har tävlat på senior-SM-nivå träffas inte av undantaget.
  • Att vara tränare inom gymnastik räknas i detta fall inte som gymnastikutövning.

 

Desinfektionsmedel för redskap

Eurogym har ett desinfektismedel som fungerar på samtliga gymnastikreskap. Medlet desinficerar bakterier, virus, svamp, mögel och mikroorganismer.

Medlet säljs i dunkar om 5 liter som blandas ut i vatten till ca 125 liter färdigblandat desinfektionsmedel. Medlet sprutas på med hjälp av lågtrycksspruta på alla redskap. Desinfektionsmedlet ska sedan ligga på och ska ej sköljas eller eftertorkas.

Kostnaden är 1500 kr + moms.

Kontakta Eurogym på This is a mailto link, www.teamgym.com 

Uppdaterad: 16 MAR 2020 12:02 Skribent: Lotta Darlin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved