Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterade rekommendationer från den 14 december


UPPDATERAD INFO 10 DECEMBER

Både Regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga. 

Från och med den 14 december gäller nya nationella allmänna råd i hela Sverige, dessa ersätter då samtliga lokala allmänna råd som gällde fram till och med den 13 december.

Regeringen har beslutet om att det max får vara 8 personer vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och att det ska vara vägledande för alla verksamheter i Sverige.

I de allmänna råden finns det flera undantag för de som är födda 2005 eller senare och av den anledningen presenteras Gymnastikförbundets rekommendationer nedan separat för de som är födda 2005 eller senare och för de som är födda 2004 eller tidigare.

Rekommendationer för de som är födda 2005 eller senare

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan nu träna men med följande restriktioner.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel.

I de flesta verksamheter inom Svensk Gymnastik är det svårt att genomföra träning utomhus, därför får vi bedriva träning inomhus. Men tänk på att försöka lägga de delar som går utomhus.

Vid inomhusträning är det viktigt att vi försöker begränsa antalet deltagare så mycket det går. För denna åldersgrupp avser det främst antalet ledare om de är födda 2004 eller tidigare. Föräldrar som lämnar av sina barn ska inte följa med in i hallen, utan ska lämna barnen utanför anläggningen.

Det är fortsatt viktigt att vi hela tiden kan hålla avstånd till varandra och att trängsel undviks. Markera därför gärna upp olika avstånd i golven eller liknande. Tänk också på att det även gäller vid ankomst och avfärd till och från träningen. Från och med den 14 december är dock all passning tillåten för de som är födda 2005 eller senare, men försök att begränsa dessa moment till ett minimum.

Som förening är det viktigt att tänka på att tillhandahålla möjlighet att tvätta händerna ofta eller att använda handdesinfektion. Tänk också på att desinficera redskapen så ofta som möjligt, minst mellan varje träningsgrupp och gärna oftare.  Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
(Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 

I de allmänna råden som gäller från den 14 december finns det en öppning för att arrangera ”enstaka tävlingar eller matcher” för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Vi inväntar nu ett förtydligande om vad som avses ”enstaka” från Folkhälsomyndigheten. Fram till dess att vi får ett förtydligande vad som avses med detta råd så är Gymnastikförbundets rekommendation att man inte arrangerar någon tävling där man träffa andra barn och ungdomar eller äldre som man normalt inte träffar i den vardagliga träningen. Fram till dess kan man alltså endast arrangera digitala tävlingar där endast en träningsgrupp är i hallen samtidigt. När vi får ett förtydligande av detta kommer vi gå ut med nya rekommendationer samt nya säkerhetsprotokoll för arrangemang av tävlingar.

Rekommendationer för de som är födda 2004 eller tidigare

I den nya allmänna råden som börjar gälla den 14 december öppnas det upp för ungdomar och vuxna födda 2004 eller tidigare att träna med följande förutsättningar.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande)
 • Alla ska hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från träningen individuellt

I de flesta verksamheter inom Svensk Gymnastik är det svårt att genomföra träning utomhus, därför får vi bedriva träning inomhus. Men tänk på att försöka lägga de delar som går utomhus.

Alla träningar för de som är födda 2004 eller tidigare ska ske i mindre grupper. I dialog med Folkhälsomyndigheten och regeringen görs tolkningen att ”mindre grupper” inte ska vara fler än 8 personer. Gymnastikförbundet rekommenderar därför att man inte ska vara fler än 8 personer i samma träningsgrupp, inkluderat både ledare och aktiva. 

Om lokalen tillåter att man kan vara flera träningsgrupper med 8 personer i varje grupp ska alla grupperna vara tydligt åtskilda före, under och efter träningen. Tänk på att det finns ett starkt råd om att man ska begränsa antalet nya kontakter. Om lokalen är väldigt liten kan det bli så att man till och med ska vara färre än 8 personer i träningsgruppen. Om en normal träningsgrupp är 9 eller kanske 10 personer kan det vara ok att låta hela träningsgruppen fortsätta träna tillsammans under förutsättning att lokalen medger att man fortsatt kan hålla avstånd till varandra. Om en träningsgrupp består av fler personer än så ska man dela upp gruppen och träna åtskilt eller vid olika tillfällen.

De som är födda 2004 eller tidigare ska inte ingå i en träningsgrupp med fler än 8 personer (inkluderat tränare) även om de övriga i gruppen är födda 2005 eller senare. Tänk också på att det finns en rekommendation om att begränsa antalet nya kontakter, var därför försiktiga med att blanda äldre och yngre aktiva. Det är också många restriktioner som skiljer sig åt mellan åldersgrupperna, vilket kan göra det svårt att blanda åldersgrupperna.

Alla aktiva och tränare ska hela tiden kunna hålla avstånd till varandra (ca 1,5 meter), det gäller före, under och efter träningen. Det innebär att man ska undvika alla träningsmoment där passning behövs. Markera också gärna upp olika avstånd i golven eller liknande. Tänk även på att man ska kunna hålla avstånd vid ankomst och avfärd till och från träningen.

En av förutsättningarna för att de som är födda 2004 eller tidigare ska få träna är att man inte delar utrustning med varandra. Med utrustning menas lös utrustning så som hantlar, käglor, band, personlig utrustning, magnesium, etc. Sådan utrustning som anses som fast utrustning är ok att dela men tänk då på att desinficera utrustning så ofta som möjligt. Exempel på vad som räknas som fast utrustning kan vara mattor, bom, ringar, räck, trampetter, etc.

Som förening är det viktigt att tänka på att tillhandahålla möjlighet att tvätta händerna ofta eller att använda handdesinfektion. Tänk också på att desinficera redskapen så ofta som möjligt, minst mellan varje träningsgrupp och gärna oftare. Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
(Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 

 

Lägerverksamhet

Folkhälsomyndigheten avråder fortsatt från alla typer av lägerverksamhet, oavsett om det kräver resor eller ej. Det är viktigt att man inte ska umgås med andra än de man umgås med i vardagen.

 

Riskgrupper och äldre

Den 22 oktober tog Folkhälsomyndigheten bort de särskilda rekommendationerna som riktar sig mot äldre personer. Detta innebär att det kan vara möjligt att genomföra träning även för äldre och andra riskgrupper om förutsättningarna ovan följs. Föreningarna behöver dock tänka på att det är särskilt viktigt att skydda dessa personer från smitta, då de fortfarande löper en större risk att bli allvarligt sjuka. Träningen behöver därför särskilt anpassas så att alla personer kan hålla ett ordentligt avstånd till andra före, under och efter träningarna.

 

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd för alla verksamheter i Sverige:

Alla verksamheter i Sverige, såsom myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av Covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 • Sätter upp information till medlemmar, personal, och andra besökare
 • Markerar avstånd på golvet
 • Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • Håller digitala alternativ
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuder handdesinfektion
 • minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och 

Allmänna råd för föreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar:

 • Om det är möjligt - skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Allmänna råd för idrottsföreningar:

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 • undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 • hålla avstånd till varandra,
 • inte dela utrustning med varandra,
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 • undvika gemensamma omklädningsrum,
 • resa till och från aktiviteten individuellt, och
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

 

Läs mer om träning och idrott på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

Uppdaterad: 10 DEC 2020 14:58 Skribent: Daniel Glimvert
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved