Hoppa till sidans innehåll

Pågående studier


Gymnastikförbundet medverkar och stödjer för tillfället i flera större studier där vi har bedömt att vår medverkan kommer att kunna göra skillnad för våra medlemmar på sikt. Vår inställning är att forskning och idrott generellt behöver närma sig varandra i olika former för att lära om och förbättra verksamhet på alla plan.

Aktuella pågående studier/ samverkansprojekt:

Studie: Tidig specialisering - ju tidigare desto bättre?  (start 2018 och pågående)

Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm

Ansvariga forskare: Sanna Nordin Bates, docent & lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi  och Charlotte Dawning, master i dansvetenskap, vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Studenter från GIH som bidrar i arbetetEmelie Johansson (truppgymnastik) och Pernilla Sörensen (cheerleading).

Studien syftar till att belysa tidig specialisering inom estetiska idrotter. Inom denna ram kommer studien att utforska specialisering, upplevelser av motivation, samt olika orsaker till avhopp. Det är vår förhoppning att studiens resultat kan vara gynnsamma för aktiva, tränare samt föräldrar som är engagerade i de estetiska idrotterna, genom att på sikt bidra till en mer hälsosam och hållbar ungdomsidrott med färre avhopp.

Del 1

Steg 1:

Kvantitativ studie genomförd och redovisades genom ett webinarium riktat till förbundskaptener, landslagsledare, tävlingskommittéer och övriga intresserade under augusti 2020.

  1. Första delen (utveckling av mät-index för tidig specialisering inom estetiska idrotter)  är publicerad – den finns att ta del av här.
  2. Andra delen (som handlar om att aktiva med högre grad av tidig specialisering inte verkar ha sämre motivationskvalitet eller avhoppsintentioner, etc) närmar sig publicering till våren 2021.

Steg 2:

Kvantitativ studie (studentprojekt)

  1. Online-enkät kring tidig specialisering som innefattar estetiska idrottare runt om i världen, där svenska gymnaster bidrar. Analys av data sker med start i januari 2021.

Del 2

Kvalitativ studie (djupintervjuer)

  1. Denna del är ännu inte påbörjad men det allra mesta är planerat och vi inväntar endast besked kring etisk prövning. Här kommer de aktiva som visat högst poäng i tidigare enkätstudien kring tidig specialisering att erbjudas djupintervjuer kring sina upplevelser. Studien planeras kunna redovisas till hösten 2021.

---------------------------------------------------

Studie: Återgång efter korsbandsskada (start 2018 och pågående)

Karolinska Institutet, Stockholm

Ansvarig forskare: Marita Harringe, Marita L Harringe, PhD, RPT, Karolinska Institutet
Department of Molecular Medicine and Surgery, Stockholm Sports Trauma Research Center

Steg 1 med djupintervjuer genomfört och redovisning av studien förväntas till våren 2021. Dialog och plan för uppföljning av resultat pågår.

------------------------------------------------

Studie: Thriving within elite sport - Exploring the impact of the athletes psychosocial environment (start 2019 och pågående)

Umeå Universitet, Institutionen för psykologi, Umeå

Ansvarig forskare: Louise Davis, PhD Associate Professor (Docent I idrottpsykologi) HEA Fellow and Merited Teacher Department of Psychology, Umeå Universitet.

Studien riktar sig till tävlande gymnaster inom Rytmisk gymnastik och Trampolin/DMT. Enkätundersökning i kombination med filmade sekvenser från träning och tävling. Sammanfattning och redovisning av studien planeras till våren 2021 genom webinarie.

------------------------------------------------

Studie/ forskningsprojekt: En kartläggning av fysiska delkapaciteter hos svenska elitgymnaster tävlandes i truppgymnastik (start 2020 och pågående)

Ansvarig forskarstuderande: Stefan Höög, landslagstränare inom trupp, MSc sport science och leg. naprapat, i samverkan med Gymnastikförbudnet och RF Elit.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva den fysiska kapaciteten hos Sveriges bästa kvinnliga och manliga truppgymnaster på junior- och seniornivå för att skapa uppdaterade kravprofiler för idrotten. I tillägg gör det att tränare och aktiva kan erhålla större kunskap om vilka fysiska krav som ställs på utövarna så att träningsupplägg kan effektiviseras och skaderisken minskas.

En första redovisning av resultat av studien sammantaget med nuvarande erfarenheter från fysoiterapteuter Anna-Karin Wikström, fysioterapeut från Idrottsmedicinska kliniken på Bosön, Stefan Höög, naprapat och ansvarig för studien samt våra landslagsfysios inom trupplandslag skedde under augusti 2020 i två webseminarier. Mer om detta han du läsa här.

Presentationer från seminariet och erfarenheter kommer att publiceras här efter genomförandet.

--------------------------------------------------

Studie/ studentuppsats: Barnrättsperspektiv inom skolidrotten jämfört med ideell föreningsidrott (start 2020 och pågående)

Ansvarig forskningsstuderande: Carl Wiström, Örebro Universitet Ämneslärarprogrammet

Ansvarig handledare: Mikael Quennerstedt

Gymnastikförbundet stödjer ett examensarbete vid Örebro Universitet, Ämneslärarprogrammet. Studien är en del av en utbildningsinsats på 10 veckor som genomförs inom ramen för ämneslärarprogrammet vid GIH i Örebro.

 Studiens syfte är att genom en kvalitativ metod (intervjuer) jämföra systemet för att anmäla eventuella missförhållanden som kommer till vuxnas kännedom inom skolan, på schemalagd skoltid, kontra inom den i huvudsak ideella föreningsbaserade idrotten på fritiden.

 Lärarstudent Carl Wiström önskar, med stöd av tidigare forskning, undersöka en identifierad kunskapslucka kring hur idrottslärare i den svenska skolan jobbar med anmälningsskyldighet, samt vilka ämnesspecifika problem de upplever. Då frågan kring barnskyddande arbete även är relevant inom föreningsidrotten, görs en jämförelse av lärares och tränares uppfattning av problem inom arenor där barn utövar idrott.

Specifika frågeställningar:

1)    Hur hanterar skolan situationer där barn far illa inom idrottsämnet?

2)    Hur hanterar föreningar situationer där barn far illa inom idrottsverksamheten?

Vi hoppas att de potentiella svaren som undersökningen kan generera, skulle kunna ge en tydligare inblick i vilka utmaningar och möjligheter som är kopplade till idrott i olika miljöer, och vad som är specifikt för skolmiljön respektive föreningsmiljön. Vår förhoppning är även att studien ska kunna ge möjliga förslag kring barnskyddande åtgärder inom idrott och belysa möjligheterna för att anmäla missförhållanden på ett säkert sätt.

Arbetet redovisas under våren 2021.

 ---------------------------------------

Uppdaterad: 17 JAN 2019 16:18 Skribent: Åsa Ekdahl
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved