Handlingar Förbundsmötet 2022

En bild

På denna sida kommer handligarna till förbundsmötet att läggas upp så fort de finns tillgängliga, senast i samband med att kallelsen går ut (senast 2 veckor före förbundsmötet i enlighet med stadgarna).

Föredragningslista:

Motioner och förbundsstyrelsens yttrande på inkomna motioner:

Propositioner (förbundsstyrelsens egna förslag):

Valberedningen:

Årsredovisningar:

Röstlängder/fullmakt:

Fullmakt Pdf, 216 kB. för röstberättigade ombud

Stadgar och föregående protokoll (2020):