Nominering av kandidater till valen vid Förbundsmötet 2022

Process kring valen av ledamöter till förbundsstyrelsen

Vid förbundsmötet 2018 gjordes en stadgeändring gällande nominering av kandidater till förbundsstyrelsen. Valbar vid förbundsmötet är endast de namn som valberedningen föreslår, samt de kandidater som i övrigt nominerats senast 31/12 2021 till valberedningen. För att valen ska gå smidigt till avser vi att göra enligt följande vid förbundsmötet:

  1. När vi kommer till punkten 15 inleder valberedningen med att nominera de namn man föreslår ska utgöra styrelsen (inklusive ordföranden). Detta utan att argumentera/plädera för varför man föreslår dessa namn.
  2. Därefter är det upp till ombuden vid mötet att eventuellt nominera kandidater på motsvarande sätt. Observera då att man bara kan nominera namn som redan är inskickade senast den 31/12 2021 till valberedningen. Vilka det är framgår av dokumentet ”Valberedningens förslag 2022” under rubriken ”Övriga förslag till ledamöter officiellt nominerade från föreningar och regioner”.
  3. När vi kommer till val av förbundsstyrelse på dagordningen inleds den med plädering från valberedningen där man talar om hur man kommit fram till sitt förslag. Därefter överlåts åt det ombud som nominerat kandidat att plädera för sitt förslag. Detta gäller vid val av ordförande, ordinarie ledamöter och fyllnadsval.