Gemensamt innehåll

Eliten i fokus

Elitgymnastik och elitidrott - är det viktigt och vilka utmaningar står vi inför? Vi börjar helgen med en insyn i de strategiska övervägande som präglar och formar området som viktiga inspel kring var vi befinner oss just nu, samt förutsättningarna inför var vi är på väg. Medverkande: Anna Iwarsson, förbundsordförande - Jonas Juhl Christiansen, elitchef.

Min utvecklingsmiljö

Vad är viktigt för utvecklingen av en bra föreningsmiljö vid strävan mot höga mål - och hur ser det ut inom Svensk Gymnastik? Under detta pass kommer du att få ta del av hur Sveriges elitgymnaster ser på nuläget och genom det få värdefulla medskick till den framtida utvecklingen på hemmaplan. Med bakgrund i enkätsvar från flera hundra elitaktiva ser vi på likheter och olikheter mellan våra olika verksamheter och diskuterar framkomna svar på scen med aktiva elitgymnaster. Medverkande: Jonas Juhl Christiansen, elitchef - Sofia Kuylser, projektledare PEAK i Gymnastik - aktiva elitgymnaster.

"Mästarnas Mästare"

Läs mer via denna länk.

Svensk elitgymnastik – nästa steg

När helgen går mot sitt slut summerar vi vad vi tar med oss och vem som gör vad. Endast genom att utvecklas tillsammans och lyfta varandra kommer vi lyckas fortsätta ”punch above our weight” som en liten nation med en högkvalitativ verksamhet i en global konkurrens. Att lägga den begränsade tiden och resurserna som finns på rätt saker är oerhört viktigt för att nå effekt på alla nivåer och skapa hållbarhet över tid. Medverkande: Anna Iwarsson, förbundsordförande – Jonas Juhl Christiansen, elitchef - kommittéordföranden i tävlingskommittéer.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer