Min utvecklingsmiljö

Här hittar du disciplinspecifika svar på enkäten Min utvecklingsmiljö med frågor rörande viktiga faktorer i säkerställandet av en god föreningsmiljö. Frågorna är format utifrån:

The talent development environment questionnaire for sport

25 skattningsfrågor inom fem huvudområden. Faktorer i den vardagliga miljön som har stor betydelse för framgång:

  • Långsiktig utveckling
  • Förväntningar
  • Kommunikation
  • Träningen och helheten runt om (holistisk syn)
  • Support/stöd

Till detta adderade vi sorteringsfrågorna kön, ålder, roll och sportslig nivå samt två skattningsfrågor och fem fritextsvar för inspel till kommande utvecklingsarbete. 

Disciplinspecifika enkätsvar

Anonyma svar från aktiva under perioden november-december 2022. Endast rapporter från discipliner med minst sex svar.