Valbart pass 1

Landslagsinfo truppgymnastik (A)

Landslagen representerar den yttersta elitnivån inom Svensk Gymnastik och är vår tydligaste jämförelse på hur vi står i jämförelse med omvärlden. Landslagsledningen bygger detta pass på insikter och erfarenheter från senaste årens arbete och internationella medverkan. De bjuder på en framåtblick; vad kan vi förvänta oss kommande åren och vad blir utifrån det viktigt om Svensk Gymnastik ska lyckas med internationella framgångar. Medverkande: Tova Sörén, förbundskapten - Jimmy Ekstedt, landslagschef.

PEAK i gymnastik (B)

Att toppa - eller peaka – när det gäller som mest är en tuff utmaning. Det finns inget enskilt svar på hur det görs bäst, men det kanske går att reducera slumpen och förbereda sig så det oftare blir mer rätt än fel? Det är vi och många elitaktiva helt övertygade om och med materialet PEAK i gymnastik har vi tagit fram ett smörgåsbord av kunskap och erfarenheter som bidrar till en långsiktig och hållbar elitutveckling med den aktiva i fokus. Under passet lyfter vi erfarenheter från användningen av PEAK och ger konkreta exempel på hur materialet kan användas i vardagen för att stimulera och utveckla aktiva att kunna nå sin fulla potential. Medverkande: Sofia Kuylser, projektledare PEAK i gymnastik (OBS: samma innehåll som under pass 2).

En hållbar elitutvecklingsmiljö (C)

Koll på läget? Vad är viktigt för en sund verksamhet i en sund förening? Utveckling mot och på den högsta nivån ställer krav om långsiktighet och helhetsansvar – och det finns hjälp att hämta. Under passet kommer vi in på viktiga frågor som antidopning, rehab, valberedningar, sportchefer och ansvar med mera. Medverkande: Helen Åkerman, verksamhetsutvecklare föreningsledning – Lisa Lagerberg, idrottsmedicinsk koordinator (OBS: samma innehåll som under pass 2).

Elitgymnastiken i siffror (D)

Hur ser Svensk Gymnastiks prestation i internationell konkurrens ut senaste åren? Kan det anas en trend som indikerar om vi är på frammarsch eller på väg att backa? Var finns alla landslagsgymnaster? Spridda över hela landet i många föreningar eller centraliserade i mindre kluster/större föreningar - och hur matchar den bilden antalet NIU-gymnasier och elevplatser (Nationellt godkänd idrottsutbildning)? Svaren på dessa frågor och än mer fakta och information om svensk elitgymnastik och dess utveckling får du som väljer detta pass ta del av. Medverkande: Ulf Andersson, verksamhetsutvecklare elit (OBS: samma innehåll som under pass 3).

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer