Valbart pass 4

Ekonomiska möjligheter

Vad gör gymnaster när drömmarna och kravbilden är stor men möjligheterna att möta dem små? Elitgymnastik är kostsamt och träningsavgifterna räcker sällan till, så det gäller att få andra med och stötta - men hur? Under passet tar vi del av goda erfarenheter och fördjupar oss i sponsor- och partnerskapsarbetet. Passet riktar sig primärt till styrelserepresentanter och sportchefer. Medverkande: Johan Lindström, sponsringsansvarig.

Disciplinspecifik utveckling

Vart vill vi med verksamheten? Vad är det viktigaste att utveckla och hur ska vi göra det? Efter lördagens många inspel inleder vi utvecklingsarbetet som hamnar i fokus under 2023. Målet med insatsen är att skapa ökad tydlighet och förbättrat samverkan så att vi nyttjar Svensk Gymnastiks samlade kraft bäst möjligt. Vi delar upp oss disciplinspecifikt och påbörjar dialogen med möjlighet att diskutera, lämna inspel till processen och bidra i arbetet framåt. Vi uppmanar föreningar med flera verksamheter att medverka med flera deltagare och dela upp er då passen går parallellt. Medverkande: Karin Tholin, utvecklingschef - Johanna Forssell, sportchef - Jonas Juhl Christiansen, elitchef - Louise Nordenberg, tävlingsansvarig - Jill Stor, processledare - tävlingskommittéer.