Externa föreläsare

  • Klara Edlund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i psykologi vid Uppsala Universitet (medverkar i Gymnastikförbundets Medicinska Expertteam)

  • PG Fahlström, fil. dr., lektor vid institutionen för Idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet, författar till rapporterna ”Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer” och ”Vägarna till landslaget”

  • Kajsa Johansson, leg. sjukgymnast, med. dr och lektor vid institutionen för medicin och hälsa, inriktning fysioterapi vid Linköpings Universitet, huvudansvarig för registreringsverktyget AIM Control

  • Anna Melin, fil. dr., leg. dietist vid Köpenhamns Universitet, tidigare rådgivare för Sveriges Olympiska Kommitté (medverkar i Gymnastikförbundets Medicinska Expertteam)

  • Sanna Nordin-Bates, docent & lektor i idrott, inriktning idrottspsykologi vid Gymnastik och Idrottshögskolan och forskningsledare för en studie kring tidig specialisering inom estetiska idrotter

  • Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, inriktning idrottsfysiologi, vid Högskolan i Dalarna, författare till boken ”Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom”

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer