Övriga presentationer

Utvecklingsmiljön inom Svensk Elitgymnastik 2019

Passet består av välkomst och tre delar;

  1. Hur mår gymnasterna? Presentation utifrån veckovis rapportering under ett år av landslagsgymnaster via verktyget AimControl.
  2. Vad säger gymnasterna? Presentation av stor enkät med svar från gymnaster på högsta nationella nivå.
  3. Vad säger föreningarna? Presentation av enkät samt djupintervju genomfört med föreningar på högsta nationella nivå.

Prestation och helhet: De aktivas eget medskick

Hur är det att satsa högt och kanske/kanske inte nå uppsatta mål? Vad är viktigt att säkerställa? Vi ställer frågor till nuvarande och tidigare elitaktiva och får deras goda råd och medskick inför framtiden.

Landslagsplanering 2019

Landslagsledningarna inom Trampolin, Rytmisk Gymnastik, Trupp och Manlig Artistisk Gymnastik bjuder in till dialog. Välkomna att medverka inom "din" disciplin eller passa på att ta del av en disciplin du inte känner lika väl. Passet är frivilligt och ett extra erbjudande under utvecklingshelgen inom just dessa discipliner.

(lokaler: Trupp: Olympia, MAG: Los Angeles 1984, RG: Aten 2004, Trampolin: Seoul Barcelona)

Pågående utvecklingsinsatser och avslut

Insyn i pågående förbundsutvecklingsinsatser riktat mot aktiva och föreningar med elitverksamhet.