2. Ledande inom grundmotorisk träning

Grundmotorisk träning är Svensk Gymnastiks unika kompetens. Samtidigt kan vi konstatera att det inte är självklart för vår omvärld. Målet är att gymnastikrörelsen ska vara en känd och erkänd kunskapsorganisation inom grundmotorisk träning. Effekten blir att vi lockar fler och blir en attraktiv samarbetspartner. På så sätt blir vi en positiv kraft i samhället.

Förnyelseresa tre →

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer