3. Öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer

Den här resan bjuder på två olika spår. Den ena handlar om vår förmåga att utveckla öppna och innovativa träningsmiljöer för gymnastik. Den andra resan handlar om en gemensam kraftsamling med målet att öka tillgängligheten genom både fler och förbättrade hallar och anläggningar. Den sammanlagda effekten blir tränings- och föreningsmiljöer som välkomnar en mångfald av människor i alla åldrar. Vi blir en mer inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse.

Förnyelseresa fyra →