4. En hållbar och framgångsrik elit- och landslagsverksamhet

Så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra miljöer som möjligt är den enda elitsatsningen med god effekt. Med den stabila plattform vi har utvecklat under de senaste åren är vi nu redo för att gå in i nästa utvecklingsfas. Den inkluderar både elitförberedande, elit- och landslagsverksamheten. Målet är en hållbar och framgångsrik elitförberedande-, elit- och landslagsverksamhet som präglas av goda förebilder. Effekten blir att den svenska modellen gör avtryck både nationellt och internationellt. På så sätt stärks varumärket Svensk Gymnastik samt Sveriges position i internationella sammanhang.

Förnyelseresa fem →

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer