5. En stolt och modig gymnastikrörelse

För att vi ska uppfattas vara en mer öppen och inkluderande gymnastikrörelse behöver vi börja med oss själva. Vi behöver börja prata om hur vi ser på varandras verksamheter, hur vi kan göra varandra ännu bättre samt att vår ledarskapskultur verkligen genomsyrar hela gymnastikrörelsen. Med en ökad vi-känsla ökar vår stolthet för vad vi inom Svensk Gymnastik gemensamt lyckas åstadkomma. Sammantaget blir vi en mer kraftfull organisation, både nationellt och internationellt. Målet är att fler ska känna till Svensk Gymnastik och att verksamheten ska kännetecknas av ett gott anseende. Vi får en varumärkesförflyttning och uppfattas vara en positiv och pådrivande kraft i samhället.

Dags att börja om? Förnyelseresa ett →

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer