Olämpliga träningsmetoder under gymnastikträning

UPPDATERAD 11 oktober. Gymnastikförbundet har mottagit information om olämpliga träningsmetoder i en gymnastikförening med verksamhet för barn.

Det har idag, 20 september 2016, kommit till generalsekreterare Johan Fyrbergs kännedom att en gymnastikförening ansluten till Gymnastikförbundet uppvisat ett oacceptabelt beteende. I samband med föreningens träningar har det förekommit olämpliga träningsmetoder som strider emot gymnastikens värdegrund, uppförandekod och utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer.

Gymnastikförbundet ser mycket allvarligt på det inträffade och har vidtagit en rad åtgärder:

  • Gymnastikförbundet har gjort en polisanmälan.
  • Omgående togs externa referenser in och Gymnastikförbundet lät internationella experter (FIG) titta på metoderna, vilka bedöms som både skadliga/farliga och ovetenskapliga.
  • Skriftlig varning av generalsekreterare Johan Fyrberg, samt möte med föreningen med anledning av det som framkommit.
  • Gymnastikförbundet har deltagit på möte i föreningen för att säkra att föräldrar i föreningen har nåtts av information om de olämpliga träningsmetoderna.
  • Styrelsen för Gymnastikförbundet har informerats om händelsen och ett uteslutningsärende har initierats.
  • Kontakt med och anmälan till berörda myndigheter kring olämpligheten i träningsmetoderna. Föreningen har av de två kommunerna där det bedrivs verksamhet stängts av från att nyttja lokalerna till dess att uteslutningsärendet är klart.

Vid en närmare granskning har det visat sig att verksamheten bedrivs i två föreningar där stora brister kring föreningsmedlemsskapet framkommit. Gymnastikförbundets styrelse har under ett extra möte beslutat att utesluta de två föreningarna, som har sin verksamhet i Stockholmsområdet, från och med den 11 oktober 2016. Föreningarna har tre veckor på sig för att överklaga beslutet.

Har du frågor, hör av dig till Johan Fyrberg, johan.fyrberg@gymnastik.se, 08-699 64 94.

Publicerad: 2016-10-11

UPPTÄCK MER