Viktig helg för Svensk Gymnastik

Under helgen har Riksidrottsmötet genomförts i Karlstad. Under Riksidrottsmötet (RIM) samlas alla idrottsförbund och bestämmer villkoren för Svensk Idrott och vår gemensamma väg framåt.

2017-05-22 Etisk kod, idrottsombudsman samt preskriptionstid vid regelbrott
Inför RIM hade Gymnastikförbundet motionerat om införande av en etiskt kod och idrottsombudsman för hela idrotten. En motion som mottogs av såväl Riksidrottsstyrelsen som alla ombud från övriga förbund med total majoritet.


Johan Fyrberg i talarstolen kring motionen från Gymnastikförbundet.

- Beslutet var inte bara viktigt för Svensk Gymnastik, det var viktigt ställningstagande för hela idrottsrörelsen. Vi är väldigt nöjda och vi kan konstatera att ledarskapets betydelse har fått ta plats för utvecklingen av svensk idrott. Jag är oerhört stolt över att Gymnastikförbundet drivit denna fråga och att vårt arbete får effekt för hela idrotten. Att RIM nu samlat beslutat om att införa en etisk kod samt idrottsombudman för svensk idrott visar på att hela idrottsrörelsen samlat tar dessa frågor på allvar, säger en glad Johan Fyrberg, Gymnastikförbundets Generalsekreterare.

- Gymnastikförbundets styrelse har fått medlemmarnas förtroende och uppdrag att driva denna fråga och vi ser nu ett delresultat av detta uppdrag. Svensk Gymnastik har legat i framkant kring denna fråga under en lång tid. Det har varit ett omfattande och utmanande arbete och det handlar om ett område där vi aldrig kan känna oss klara. RIMs beslut ger oss ytterligare styrka och kraft för ledarskapets och de etiska frågornas betydelse i föreningarnas och förbundets verksamhet, kompletterar Anna Iwarsson, Förbundsordförande.

Översyn av idrottens regelverk, bestraffningar och tid för anmälan av händelse
Gymnastikförbundet hade även motionerat om en förlängd preskriptionstid (tidpunkt för när en händelse måste anmälas från det att den blir känd) för brott mot idrottens regelverk från två månader till två år. Bakgrunden till motionen är de svårigheter som uppstår när det handlar om sådant som inte är olagligt utan snarare handlar om ett olämpligt ledarskap eller olämpligt beteende. Erfarenheter inom gymnastiken säger att den här typen av frågor är komplexa och det kan ta olika lång tid att komma till insikt om fysiska och psykiska kränkningar. Exempelvis kan det handla om osunda maktförhållanden mellan tränare, föräldrar och aktiva.

RIM beslutade att inte ändra preskriptionstiden för nuvarande regelverk utan att göra en total översyn av regelverket så att den även omfattar etiska frågor och i samband med det se över preskriptionstiden för denna typ av frågor.


Anna Iwarsson, Thore Brodin, ordförande i Gymnastikens Juridiska Nämnd och Johan Fyrberg.

- Vi välkomnar RIMs beslut om att i stället se över hela regelverket så att det anpassas till frågor som utgår från en annan logik än nuvarande, dvs att det även inkluderar ledarskaps- och etiska frågor. Beslutet innebär att man kommer se över bestraffningsreglerna så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv. Detta beslut stärker arbetet och gör att vi tillsammans med alla andra idrotter kan flytta fram positionerna och visa på en samlad handlingskraft, säger Johan.

Svensk idrott ska bli mer jämställd
RIM beslutade även att idrotten ska ha mer offensiva jämställdhetsmål och de ska vara uppfyllda till 2025. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt för att forma idrotten och sitt deltagande inom idrotten. Beslutet innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbunds styrelse och valberedning.

- En tvingande regel, kvotering, kan bidra till att lösa problemet genom att identifiera och uppmärksamma de strukturer och normer som orsakar en ojämn könsbalans och därmed åstadkomma reell skillnad. Det forskning visat är att jämnare könsbalans också leder till en allmän kompetenshöjning, säger Suzanne Lundvall som inte bara är ledamot i Gymnastikförbundets styrelse utan även Riksidrottsförbundets styrelse.

Beslutet innebär även i förlängningen att samma fördelning ska synas i regionernas strukturer samt kommittéer.

- Beslutet är nödvändigt och välkommet men det kommer utmana oss inom Svensk Gymnastik, Vi är övertygande om att effekten när vi lyckats i alla våra led kommer göra Svensk Gymnastik både starkare och bättre. Hur vi ska arbeta för att uppnå detta mål kommer vi bland annat att prata om vid Gymnastikforum i oktober, säger Johan.

Strategi 2025 för svensk idrott
RIM beslutade även om idrottens resa mot 2025 – svensk idrott – världens bästa! Inriktningen ligger väl i linje med Svensk Gymnastiks egen strategi med vår utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer.

Patrik Tengvall ny i valberedningen och två förtjänsttecken till Svensk Gymnastik
Patrik Tengvall, tidigare förbundsstyrelsen valdes in i Riksidrottsförbundets valberedning. Patrik är en erfaren ledamot i olika valberedningar och dessutom ledamot i valberedningarna för Sveriges olympiska kommitté och Gymnastikförbundet och har ett mycket stort nätverk inom idrotten. Vi gratulerar Patrik men även svensk idrott till ett mycket bra val.


Patrik Tengvall, valberendningarnas mästare!

Därutöver mottog Detlef Gräser, Visby GF och Tiina Lessment Berg, grundare av Malmöflickorna, RFs förtjänsttecken vilket delades ut under en mycket värdig och fin ceremoni under lördagskvällen.

Värdig mottagare av RFs förtjänsttecken, Detlef Gräser. Här mellan ordförande och generalsekreterare.

Suzanne Lundvall avtackades även för sina fyra år i Riksidrottsstyrelsen och vi är glada och stolta över att ha Suzanne kvar i Gymnastikförbundets förbundsstyrelse.

Cheerleadingförbundets ansökan om eget medlemskap i Riksidrottsförbundet avslogs tillsammans med åtta andra ansökningar med hänvisning till att RF kommer se över hela regelverket för medlemskap.

Vid Riksidrottsmötet var det fem förbund som hade med ombud som är under 25 år. Amanda Gustavsson från Gymnastikförbundets ungdomskommitté en av dem! Från vänster, friidrott sen ridsport, gymnastik, racerbåt och landhockey.


Viktigt att ta med ungdomsprespektivet i diskussionerna!

Alla har inte suttit still under helgen. Utöver diskussioner och omröstningar arrangerade Parasport Värmland en prova-på-dag i Karlstad, där gymnastik var en av grenarna. Läs mer om dagen i Nya Wermlands Tidning.

Avslutningvis så har helgen har präglats av många bra diskussioner och beslut. Gymnastikförbundets ombud var Per Malmborg (förbundsstyrelsen), Eva Sundmalm (förbundsstyrelsen), Edit Eriksson (förbundsstyrelsen), Johan Fyrberg och Amanda Gustavsson (ungdomskommittén). Därutöver kunde vi glädjande konstatera att Svensk Gymnastik är väl representerat även i andra förbund och organisationer såsom Riksidrottsstyrelsen, Stockholmsidrotten och Sörmlandsidrotten.


Starkt startfält från gymnastiken på RIM 2017.

Publicerad: 2017-05-22

UPPTÄCK MER