”Det är ju först när vi lyckas ändra ledares beteenden som vi kan säga att vi lyckats”

2017-10-23 Tävlingskommittén för kvinnlig artistisk gymnastik KTK, är den grupp inom Gymnastikförbundet som arbetar för att utveckla, stödja och organisera disciplinen kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG).

KvAG är den disciplin som gemene man oftast sett på tv från olika internationella mästerskap och som allmänheten ofta känner igen. Sverige har också under flertalet år, med Veronica Wagner som förgrundsfigur, haft flera internationella framgångar där också enskilda gymnaster tagit större plats i media. Jonna Adlerteg är en av dem. Med sin comeback efter en lång skadeperiod har hon fått mycket medial uppmärksamhet den senaste tiden.

Per Forsström, ordföranden i kommittén, arbetar tillsammans med Annzinita Malmborg, Sara Rumbutis, My Lindskog Andersson och Thomas Åkerdahl för att utveckla disciplinen maximalt i landet.

Kommittén på ett av många arbetsmöten!


- Jag ser det som att KTK är föreningarnas förening. Vi har till uppgift att ta tillvara allas intresse inom den kvinnliga artistiska gymnastiken. Kommittén har även mandatet att fatta beslut om regler och tävlingsbestämmelser samtidigt som vi ska utveckla disciplinen hela tiden, säger Per.


Allt fler gymnaster

Kvinnlig artistisk gymnastik har de senaste fem åren haft en tillväxt på 30% bland de som tävlar, något som kommittén är glada över och disciplinen väcker alltid stort intresse vid stora mästerskap.

- KvAG har länge varit skyltfönstret utåt för svensk gymnastik. Att vi har ett par svenska affischnamn hjälper så klart till ytterligare öka intresset. Det är alltid bra att ha fixstjärnor som yngre gymnaster kan se upp till. Den tillväxten vi haft inom disciplinen de senaste åren kan säkert delvis förklaras av den ökande publiciteten som framgångar för med sig. Att få ha en central roll i denna utveckling känns så klart både spännande och utmanande för kommittén, säger Per.

KTK beslutade bland annat att kvinnlig artistisk gymnastik skulle vara med på SM-veckan i Borås under sommaren 2017. Det blev ett väldigt lyckat arrangemang som också väckte stort medialt intresse.

Kommittén tror starkt på det ideella engagemanget och samordningen av detta. Mycket är bra, men vi kan alltid bli bättre! Så lyder devisen som kommittén har valt att arbeta utefter.

- Jag tror att alla typer av organisationer kräver någon form av omtag med jämna mellanrum. För ett tiotal år sedan gjordes en större lyckad kraftsamling kallat "RM i sikte". Nu är dags att göra en gemensam översyn igen. Vi kommer inom kort att starta detta projekt med att kartlägga och analysera all möjlig fakta som finns att tillgå. Vi kommer samtidigt att skicka ut en enkät till alla ledare. Utifrån detta så kommer vi sedan att skapa olika arbetsgrupper för att utveckla det som behövs. Med detta har vi ringat in utgångsläget för att i ett sista steg välja väg framåt. För mig är det jätteviktigt att alla som vill engagera sig i detta ges möjligheter och vi ser gärna att fler engagerar sig så att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna, säger Per.

Långsiktigt arbete med kulturfrågor

Gymnastikförbundet har tagit fram en utvecklingsmodell och uppförandekod som gäller för alla discipliner. Utifrån denna har kommittén arbetat för att utveckla och förbättra den kvinnliga artistiska gymnastiken genom att anpassa sina strukturer, exempelvis tävlingssystemet och åldrar utefter de nya reglerna. Kulturen, som omgärdar modellen, är ett större och långsiktigt arbete.

- Det handlar bland annat om att skapa en kunskap och medvetenhet hos ledare om modellens intentioner. Centralt i detta är exempelvis förståelse för gymnasternas inre motivation och drivkraft, en senare specialisering och prestationsfokus istället för resultatfokus. Det är en utmaning inom en ideell verksamhet att verkligen nå ut till alla och skapa en förståelse om modellen och sedan ett förändrat beteende. Det är ju först när vi lyckas ändra ledares beteenden som vi kan säga att vi lyckats, säger Per.

Kommitténs långsiktiga vision och dröm är att bredda sporten och göra den än mer tillgänglig för alla. Målet är att utvecklingsmodellens tankar verkligen genomsyrar hela verksamheten, att gymnasterna behålls längre upp i åldrarna och att alla får möjlighet att träna och tävla på sin nivå. De som önskar nå den yttersta eliten ska också få möjligheten till detta genom bästa möjliga stöd och support.

Text: Ia Giotis

Publicerad: 2017-10-23

UPPTÄCK MER