Gymnastikförbundet - en del av FIG:s arbete med att säkerställa trygga miljöer

2018-01-25 Det är många som har följt rättegången i USA mot den tidigare landslagsläkaren Larry Nassar. Så även Gymnastikförbundet.

- Vi lider och känner med alla de gymnaster som nu träder fram och vi beundrar deras mod att berätta om sina upplevelser. Det är oerhört starkt och en mycket viktig kraft för det framtida arbetet inom den internationella gymnastiken, kommenterar Johan Fyrberg, Gymnastikförbundets generalsekreterare.

Att motverka sexuella trakasserier och andra övergrepp är en del i det arbetet som har pågått inom Svensk Gymnastik sedan 2012. Detta är ett långsiktigt arbete där strukturer har byggts och åtgärder har genomförts. Sedan 2014 har Gymnastikförbundet bland annat sin egen ombudsman. Dit kan vem som helst höra av sig om det finns en oro för att något inte står rätt till i en verksamhet.

- Den gemensamt viktigaste uppgiften inom Svensk Gymnastik är att våra medlemmar ska känna sig trygga i all verksamhet. Detta oavsett om det är i landslagsmiljö, som förtroendevald, i tävlingssammanhang eller i träningen i vardagen, fortsätter Johan Fyrberg.

Del av det internationella gymnastikförbundets (FIG) arbete

Gymnastikförbundet är medlemmar i FIG och tar en aktiv del av det internationella arbetet i en rad olika frågor. I mars 2017 tog förbundet kontakt med den då nyvalda presidenten Morinari Watanabe för att dela med sig av sina erfarenheter kopplat till värdegrundsfrågor. Gymnastikförbundet har nu blivit inbjudna till en workshop med den arbetsgrupp som FIG har kopplat till ”Prevention of Harrassment and Abuse”. Arbetsgruppen leds av Slava Corn från Kanada och syftet med workshopen är att fler parter ska bidra till arbetet med att ta fram en ny ”Safeguarding Policy” för FIG:s medlemmar.

- Det är med stor ödmjukhet vi deltar i FIG:s arbete. Vi kan inte på något sätt hävda att vi är världsbäst inom detta område, men vi kan dela med oss av våra erfarenheter och vår syn på gymnastikens kultur och dess ledarskap och hur vi valt att gå framåt i dessa frågor. Om det arbetet kan bidra till en förändring inom den internationella gymnastiken så har våra erfarenheter och utsatta gymnasters mod bidragit till något oerhört värdefullt. Jag hoppas också på att få med mig nya infallsvinklar och kunskaper hem för att fortsatt utveckla vårt arbete inom Svensk Gymnastik, avslutar Johan Fyrberg, som kommer delta i workshopen i Lausanne i mars i år.

Du når gymnastikombudsmannen här:

gymnastikombudsman@gymnastik.se

http://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/SvenskGymnastikVill/Gymnastikombudsman/

Publicerad: 2018-01-25

UPPTÄCK MER