Värdegrundsarbetet - ständigt pågående

2018-09-07 Gymnastikförbundet driver sedan flera år tillbaka ett arbete kopplat till värdegrundsfrågor och är just nu mitt inne i en utredning kopplat till ett enskilt ärende.

Vill du veta mer om hur förbundet arbetar med dessa frågor och vilka åtgärder som genomförts över tid finns en tidigare artikel att läsa här på webben:

http://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2018/vardegrundipraktiken-kommentarfrangs/

Sedan april månad pågår efter överenskommelser med inblandade föreningar en utredning av en tränare i en av Gymnastikförbundets föreningar. Fallet som utreds har varit känt under en länge tid och har omfattat flera åtgärder och steg med de inblandade.

Själva utredningen genomförs även den i olika steg. Det första steget handlade om att säkerställa aktivas hälsa och välmående. Det andra steget handlar om att på ett professionellt sätt lyssna på de berörda för att kunna hantera upplevelserna på ett hållbart sätt. Det är en viktig förutsättning för att utredningen ska kunna utgå från ett barnrättsperspektiv. Just nu genomförs och planeras samtal med aktiva i föreningarna där Gymnastikförbundet använder sig av en legitimerad psykolog/psykoterapeut.

-Då vi fått frågor och kommentarer om att inget sker i detta fall ber vi om förtroendet att alla samtal får fortgå enligt den gemensamma planen. Vi ber också om en förståelse för att vi inte kan eller ska uttala oss om enskilda individer, varken barn eller vuxna i detta läge, säger Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Publicerad: 2018-09-07

UPPTÄCK MER