Gymnastikförbundet bedömer tränare som olämplig

2019-02-15

En legitimerad psykolog/psykoterapeut knuten till Gymnastikförbundets medicinska expertteam kopplades in i frågan i april 2018 och fick i uppdrag av Gymnastikförbundet att genomföra ett försteg till en planerad utredning för att säkerställa de aktuella gymnasternas mående kopplat till träningsmiljö. Psykologsamtal har genomförts med gymnaster, föräldrar, tränare och andra personer kopplade till föreningarna, vilket återkopplats till Gymnastikförbundet.

Gymnastikförbundets samlade bedömning är att ledaren/tränaren inte är lämplig som tränare och domare. Gymnastikförbundet har därför fattat beslut om att inte rekommendera eller ge några förtroendeuppdrag till ledaren/tränaren. Ledaren kommer inte heller tillåtas delta på aktiviteter arrangerade av förbundet, som exempelvis tävlingar och utbildningar. Gymnastikförbundets beslut och rekommendation är förmedlad till föreningen.

Föreningen har i sin tur valt att anmäla Gymnastikförbundet till Riksidrottsnämnden. Beslut väntas komma från Riksidrottsnämnden under februari-mars 2019.

Texten är uppdaterad 20 maj 2020 för att på ett mer korrekt sätt beskriva den leverans som Gymnastikförbundet fått från den legitimerade psykologen/psykoterapeuten. Det ändrar dock inte förbundets samlade bedömning i sak.

Publicerad: 2019-02-15

UPPTÄCK MER