Emilia Carlsten ny Gymnastikombudsman

2019-08-23 Vi välkomnar Emilia Carlsten, jurist hos Justitiekanslern, som Gymnastikförbundets nya GymO.

Gymnastikförbundet har sedan förbundsmötet 2014 haft en GymO där uppdraget är att stödja och hjälpa till i frågor som är relaterade till uppförandekoden.

Rollen, som beslutas av styrelsen, har sedan start varit hemmahörande på det nationella kansliet. Under våren 2019 tog Gymnastikförbundet hjälp av en extern part för att utvärdera arbete kopplat till värdegrundsfrågorna och en av rekommendationerna var att placera funktionen utanför det nationella kansliet, något som var tanken redan från början.

- Styrelsen utsåg Emilia till GymO på sitt styrelsemöte i juni och nu pågår arbetet med att skapa en renodling av arbetsuppgifter kopplat till GymOs uppgifter och det nationella kansliets arbete med föreningsutveckling och föreningsstöd, säger Pia Josephson, tf GS på Gymnastikförbundet.

Emilia är jurist och arbetar efter sin avslutade domarutbildning hos Justitiekanslern i Stockholm. Hon har tillbringat stor del av sitt liv inom truppgymnastiken i Örebro, haft tränar- och domaruppdrag samt provat på lite hopprep.

Emilia Carlsten, ny GymO på Gymnastikförbundet.

- Sedan ett par år tillbaka har jag börjat längta tillbaka väldigt mycket till gympan. Jag har gjort ett inhopp i en vuxengrupp och överväger att göra det igen. Suget efter gympan blev heller inte mindre när vår yngsta son började på gymnastik och jag fick hänga regelbundet i gympahallen igen. Med min bakgrund inom gymnastiken och en stark vilja att ge andra det fantastiska som gympan varit med och gett mig, tillsammans min utbildning och erfarenhet som jurist, tror och hoppas jag att jag har bra förutsättningar att ta mig an uppdraget som GymO, säger Emilia.

Värdegrundsfrågorna uppmärksammas allt mer inom idrotten och 2020 blir barnkonventionen lag. Emilia menar att det kommer ge ännu tyngre mandat till de här frågorna och att hon vill bidra till att skapa en inkluderande och väl fungerande gymnastik.

- I den bästa av världar skulle en GymO inte behövas, men det är viktigt att det finns en ingång som kan fånga upp och rådge i frågor om det inte står rätt till, säger Emilia.

Sedan 2018 finns både en Idrottsombudsman och en visselblåsarfunktion inom RF.

– Dessa två funktioner kan alla vända sig till. Men då GymO är mer idrottsspecifik skulle jag ändå råda till att börja med att höra av sig till GymO, avslutar Emilia.

Liksom tidigare når du GymO via denna mailadress:

gymnastikombudsman@gymnastik.se

Läs mer om Gymnastikombudsmannen här.

Publicerad: 2019-08-23

UPPTÄCK MER