Gymnastikförbundet tar ställning för barn och unga och utesluter förening

2019-10-04 Idag har Gymnastikförbundets styrelse fattat beslut om att utesluta Höga Kusten GK som medlem.

- Det är ett tråkigt beslut vi har behövt fatta idag att utesluta en medlemsförening, men samtidigt ett viktigt ställningstagande. Genom beslutet visar vi att Gymnastikförbundet sätter barn och ungas trygghet i första rummet och inte tolererar ledarskap där aktiva far illa, säger Anna Iwarsson, ordförande Gymnastikförbundet och tackar de barn och unga som valt att lyfta fram sina erfarenheter.

Bakgrunden till beslutet är att en tränare efter en längre tids utredning har ansetts olämplig i sitt ledaruppdrag. Gymnastikförbundet lämnade i januari 2019 en rekommendation till Höga Kusten GK att inte anlita tränaren. Föreningen har aktivt valt att inte följa denna, vilket lett fram till beslutet att utesluta föreningen. Det är första gången Gymnastikförbundet utesluter en förening som en konsekvens av olämpligt ledarskap.

En lång och snårig process ligger bakom beslutet där frågan har utmanat gymnastikens och idrottsrörelsens regelverk. Anmälningar från föreningen där tränaren tidigare var aktiv har lämnats till Juridiska nämnden, vilka pga dåvarande preskriptionsregler inte kunde hanteras. Gymnastikförbundet gjorde en polisanmälan 2016, vilken lades ned. Under 2018 tillsattes en oberoende granskning av en extern legitimerad psykolog, vars slutsatser är en del av den samlade bedömningen.

- Jag vill tacka de barn och unga som har vänt sig till vuxenvärlden för hjälp, det är modigt av dem. Vi vet att många tycker att beslutet har tagit för lång tid och det har jag full förståelse för. Vi har använt oss av de verktyg vi har haft tillgängliga för att säkra en trygg gymnastikmiljö för barn och unga, avslutar Pia Josephson.

Publicerad: 2019-10-04

UPPTÄCK MER