Förening överklagar Gymnastikförbundets beslut om uteslutning

2019-10-25 Den fjärde oktober fattade Gymnastikförbundet beslut om att utesluta Höga Kusten GK som medlem. Beslutet har nu överklagats till Riksidrottsnämnden.

Bakgrunden till beslutet är att en tränare efter en längre tids utredning har ansetts olämplig i sitt ledaruppdrag. Gymnastikförbundet lämnade i januari 2019 en rekommendation till Höga Kusten GK att inte anlita tränaren. Föreningen har aktivt valt att inte följa denna rekommendation, vilket efter en lång process lett fram till förbundsstyrelsens beslut.

Föreningen har möjlighet att överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden, vilket de nu har gjort. Detta välkomnas av Gymnastikförbundet. Processen framåtriktat är att Gymnastikförbundet lämnar sina handlingar till nämnden. Höga Kusten GK är fortsatt fullvärdig medlem i förbundet i avvaktan på Riksidrottsnämndens beslut.

Riksidrottsnämnden är idrottens högsta beslutande instans och deras beslut går därmed inte att överklaga.

Publicerad: 2019-10-25

UPPTÄCK MER