Riksidrottsnämndens beslut ändrar inte Gymnastikförbundets rekommendation

2019-12-16 I november beslutade Riksidrottsnämnden (RIN) att upphäva förbundsstyrelsens beslut att utesluta Höga Kusten GK som medlem i Gymnastikförbundet.

Grunden för uteslutningen var att föreningen aktivt valt att inte följa Gymnastikförbundets rekommendation om att inte anlita en tränare som bedömts som olämplig i sitt tränaruppdrag.
Förbundsstyrelsen behandlade RIN:s beslut vid sitt senaste möte.

- Jag vill förtydliga att RIN:s beslut inte förändrar Gymnastikförbundets sammanlagda bedömning gällande tränarens olämplighet. Våra tidigare beslut om att tränaren inte får medverka vid Gymnastikförbundets utbildningar och tävlingar eller kommer tilldelas förtroendeuppdrag från Gymnastikförbundet kvarstår, säger Anna Iwarsson, förbundsstyrelsens ordförande.

Förbundsstyrelsen har gett den operativa ledningen för Gymnastikförbundet uppdraget att fortsätta dialogen med styrelsen för Höga Kusten GK.

- Jag vill understryka att arbetet med att säkerställa trygga gymnastikmiljöer för barn och unga inte påverkas av RIN:s beslut, avslutar Anna Iwarsson.

Publicerad: 2019-12-16

UPPTÄCK MER