Gymnastikförbundet drar in tränarlicens

2020-05-22 Den 15 maj beslutade Gymnastikförbundet att tills vidare dra in en licens hos en tränare inom Svensk Gymnastik.

Beslutet gäller i avvaktan på resultat från den utredning som Gymnastikförbundet kommer att tillsätta. Utredningen kommer genomföras av extern oberoende part med professionell kompetens inom området.

Bakgrunden till beslutet är att förbundet fått kännedom om allvarliga brister i tränarens ledarskap över tid som direkt strider mot Gymnastikförbundets uppförandekod. För att säkerställa gymnasternas välmående och säkerhet har förbundet även gett den aktuella föreningen rekommendationen att inte använda tränaren i sin verksamhet fram tills utredningen blir klar.

Värnar om enskildas integritet

Liksom i tidigare fall kommenterar Gymnastikförbundet inte vem tränaren är och vilken förening det handlar om. Detta för att säkra både de aktivas samt den berörda tränarens integritet. Men föreningen och berörda individer är informerade om det som sker.

Ytterligera information kommer lämnas först när utredningen är genomförd.

Publicerad: 2020-05-22

UPPTÄCK MER