Den rytmiska gymnastiken i förändring

En bild

Gymnastikförbundet har fattat beslut om att återaktivera Katja Samsonovas uppdrag som förbundskapten för den rytmiska gymnastiken. Det finns ett samlat förtroende för Katja och hennes ledarskap hos landslagsgymnaster, landslagsledningen och förbund.

I början av 2022 vittnade gymnaster om ett osunt ledarskap inom den rytmiska gymnastiken. Deras upplevelser har satt djupa spår och påverkat individer både under och långt efter den aktiva karriären.

- Det är klart att jag fortfarande är starkt berörd av berättelserna. Det gör mig ont och vi har uppriktigt och helhjärtat bett om ursäkt för att vi inte har lyckats skydda och värna de som har drabbats i de miljöer där vi ska vara en garant för trygghet. Ett osunt ledarskap hör inte hemma inom Svensk Gymnastik, inleder generalsekreterare Pelle Malmborg.

Gymnastikförbundet tog frågan på största allvar och gjorde flera direkta åtgärder där den första handlade om att säkerställa att de aktiva som kontaktade förbundet och som ville, fick möjlighet till professionell hjälp. I samråd med och efter önskemål från den aktuella förbundskaptenen, som blev namngiven i reportagen, valde förbundet att pausa uppdraget som förbundskapten. Både förbund och förening har därefter tagit olika steg för att utvärdera ledarskapet hos förbundskaptenen.

Gymnastikförbundet har tagit utgångspunkt i de upplevelser som de gymnaster som förbundet har pratat med har förmedlat. Utöver de två individer som förbundet har träffat har ytterligare tre gymnaster hört av sig. Deras upplevelser hade ingen direkt koppling till förbundskaptenen. Berättelserna har emellertid sammantaget blivit viktiga inspel i det arbete som nu pågår inom den rytmiska gymnastiken som helhet.

Många samtal har förts under perioden, flera av dem med stöd av externa experter för att utreda frågan om det finns en bas för fortsatt förtroende. De som har tillfrågats har varit de med närmast insyn, specifikt tidigare aktivas representant i landslaget under perioden som kritiken kopplades till, nuvarande landslagstränare och fysio och, framför allt, dagens landslagsgymnaster. Parallellt har flera samtal förts med förbundskaptenen om hennes egen syn på den framförda kritiken, sitt eget ledarskap idag och hur det har utvecklats.

Alla situationer är unika och Gymnastikförbundet har i dag ingen fastlagd metod för utvärderingar. I detta specifika fall har experter därför tagits in för vägledning och stöd, bland annat genom att anlita en oberoende psykolog för genomförande av gymnastsamtal. Dialoger har även förts med två framstående experter inom området. Deras inspel kommer att ligga till grund för framtagning av en metod och struktur för att hantera ärenden framöver om något liknande skulle uppstå.

- Vi vet från forskning och aktivas egna berättelser att den gymnast som utsätts för ett osunt ledarskap ofta har svårt att reflektera över det osunda i relationen. Det kan också ta tid innan reflektionen kommer. Därför tog vi in en extern psykolog för att hjälpa oss i den frågeställningen och i samtalen med nuvarande landslagsgymnaster, berättar Pelle och fortsätter:

- Vid psykologens uppföljning framkom det inte någonting som antydde att ledarskapet inom landslaget varit osunt under de senaste åren. Tvärtom lyftes landslaget fram som en positiv, trygg och utvecklande miljö att vistas i. Psykologen presenterade några förslag på generella utvecklingsområden och vi är redan igång med att adressera flera av dessa på en bredare front så att inte bara de få inom landslaget nås av effekten. Det handlar bland annat om kunskapshöjning inom idrottspsykologi, nutrition och träningsmetodik.

Landslaget som ambassadör för hållbar elitutveckling

Gymnasterna som trädde fram vittnade om en problematik som låg flera år tillbaka i tiden. Sedan dess har det byggts upp en stödstruktur runt alla förbundets landslag i syfte att skapa ett positivt utvecklingsklimat. Vartannat år genomförs anonyma undersökningar och alla gymnaster genomför individuella samtal med landslagsledningen, i flera discipliner är det ett trepartssamtal tillsammans med hemmatränaren. För att underlätta att föra fram synpunkter som kan vara svåra för individen själv att lyfta finns även minst en aktivas representant i alla landslag och i foldern ”Välkommen till landslaget Pdf, 2 MB.” lyfts även möjligheten att kontakta Gymnastikombudsmannen. Landslagsledare erbjuds löpande fortbildning, gymnaster genomgår årligen en rörelsescreening och en hälsoundersökning genomförs i samarbete med Capio i syfte att upptäcka eventuella risker så tidigt som möjligt. På landslagssamlingar och mästerskap finns en fysio med i tränarstaben och alla seniorlandslagsgymnaster har dessutom direkt tillgång till stöd och rådgivning genom en app, som Riksidrottsförbundet ligger bakom, i tillägg till de legitimerade medicinska resurser som Gymnastikförbundet själva anlitar.

- Det har varit en lång och tuff period som har haft påverkan på mig, min familj, min förening och det känns skönt att den är över. Redan vid första indikationen av negativa upplevelser var jag öppen inför Gymnastikförbundet att se över, granska och diskutera mitt ledarskap. Min övertygelse är att samtliga ledare inom gymnastiken ska vara goda ledare, så även jag. Att vara öppen för sin utveckling som ledare är en nyckel till det, säger Katja Samsonova och fortsätter:

- Jag är ledsen att det finns gymnaster som har haft negativa upplevelser och jag ber om ursäkt från hela vårt vuxna kollektiv att vi missade att se att det fanns gymnaster som inte mådde bra under sin karriär och att vi inte hade rätt verktyg för att förebygga det. Jag är även ledsen för de gymnaster som har upplevt att den mediala rapporteringen inte varit nyanserad och som har känt att deras positiva upplevelser av rytmisk gymnastik inte blivit uppmärksammade.

- Vid årsskiftet 2019 tog jag på mig förbundskaptensrollen och under alla år som landslagsledare har jag haft en vision om att rytmisk gymnastik ska ha en verksamhet där gymnaster mår bra, utvecklas i ett harmoniskt klimat och inte forceras fram i sin utveckling. Jag tycker också att det är viktigt att gymnaster och deras ledare erbjuds kompetenta specialister och att de ska få bästa möjliga tränings- och tävlingsmiljöer. Nu ser jag fram emot att vara tillbaka och få träffa både gymnaster, ledare och kollegor för att tillsammans fortsätta vår resa, avslutar Katja.

Större strukturellt arbete inom den rytmiska gymnastiken

Inslaget från SVT riktade ljuset mot en bredare problembild inom den rytmiska gymnastiken Det tog Gymnastikförbundet på största allvar. Därför inleddes ett unikt strukturellt arbete bland alla 20 föreningar i Sverige med verksamhet inom rytmisk gymnastik. Insatser som föreningsträffar med styrelse, tränare och gymnaster över 15 år, gymnastundersökningar, utbildningsinsatser för ledare för att lyfta ledarskapet och värdegrundsfrågor samt ett RG-forum för föreningsstyrelser är nu i full gång. Det här arbetet har varit något som tävlingskommittén inom den rytmiska gymnastiken har efterfrågat under en längre tidsperiod.

- Vi jobbar intensivt med kulturen inom den rytmiska gymnastiken. Nu arbetar gymnaster, ledare och styrelser i alla landets föreningar med att ytterligare förbättra samspelet och att få till en förändring i de lägen där det i dag inte fungerar, säger Pelle och fortsätter:

- Vi har insett att vi alla är en del av en kultur som både nationellt och internationellt inte har varit bra i alla avseenden - det vill vi förändra. Vi anser att Katja under de senaste åren varit en stor bidragande del i detta förändringsarbete i förhållande till landslaget. Det vill vi fortsatt stötta henne i så att alla gymnaster kan få uppleva ett så bra och utvecklande sammanhang som de verkligen förtjänar, avslutar Pelle Malmborg.

För frågor, hör av dig till:

Pelle Malmborg, GS Gymnastikförbundet
pelle.malmborg@gymnastik.se, 076696 25 31

(Publicerad 6 oktober 2022)

Publicerad: 2022-10-06

UPPTÄCK MER