Nyheter kopplat till värdegrundsfrågor

Nyheter från 2020 och tidigare hittar du här Pdf, 191 kB..

  • Värdegrundsarbetet - ständigt pågående

    2018-09-07 Gymnastikförbundet driver sedan flera år tillbaka ett arbete kopplat till värdegrundsfrågor och är just nu mitt inne i en utredning kopplat till ett enskilt ärende.