Nyheter kopplat till värdegrundsfrågor

Nyheter från 2020 och tidigare hittar du här Pdf, 191 kB..

  • Uttalande Svenska Gymnastikförbundet

    Det är nu tio år sedan vi som förbund på ett väldigt påtagligt sätt blev varse de djupgående problem med osunt ledarskap som fanns inom delar av Svensk Gymnastik.
  • Fokus på den rytmiska gymnastiken - en statusuppdatering

    I mars informerade Gymnastikförbundet om en särskild förstärkt och accelererad satsning med fokus på träningsmetoder, ledarskap, synen på de aktiva och strukturer inom den rytmiska gymnastiken (RG).