Rapporter och tidigare arbete

Historiskt arbete kopplat till värdegrundsfrågor och tävling

I början av 2012 publicerade Dagens Nyheter en artikelserie om gymnastiken, där en mycket negativ bild målades upp och hur barn- och unga behandlas inom gymnastiken.

Kritiken togs på allvar och artiklarna blev avstampet till en omfattande mediegranskning av svensk landslagsgymnastiken, men också inom rörelsen. Sedan dess har ett omfattande, och forfarande pågående arbete, initierats. En av de första aktiviteterna var att låta en oberoende part utreda ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik. Jonas Stiers, professor i socialpsykologi vid Mälardalens Högskola, utredning kan du läsa här. Pdf, 616 kB.

Här kan du läsa ett axplock av artiklar som publicerats på webben kring värdegrund. Pdf, 2 MB. De beskriver flera av de aktivteter, åtgärder och uttalanden som Gymnastikförbundet gjort genom åren. Förteckningen är inte komplett.

Ett flertal åtgärder har genomförst inom gymnastiken de senaste åren. Pdf, 201 kB.Sammanställningen är daterad juni 2016, men utvecklingsarbetet fortsätter.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer