Alla barn har rätt till en trygg idrott – Gymnastikförbundet och Bris i nytt samarbete

En bild

Med över 165 000 gymnaster, aktiva och ledare under 20 år är gymnastiken en av de största barn- och ungdomsidrotterna i Sverige. Nu har ett nytt samarbete med Bris inletts för att ihop göra idrotten tryggare för barn.

Varje barn har rätt till en meningsfull fritid och idrotten är en viktig arena i många barns liv. För att fler barn ska känna sig trygga inleder Bris och Gymnastikförbundet ett samarbete.

Målet är att alla inom Svensk Gymnastik ska känna glädje, gemenskap, nyfikenhet, utveckling, öppenhet och framför allt trygghet i sin förening. Med så många unga i nästan tusen föreningar så kommer det tyvärr alltid finnas några få som inte har den upplevelsen.

- Vi vet att unga kan ha svårt att berätta om det som är jobbigt och inte känns rätt och då kan det vara skönt att ha någon utomstående att höra av sig till. Därför har vi sträckt ut handen till Bris, säger Catharina Espmark, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Grunden i samarbetet är att öka kännedomen inom Gymnastikförbundet om Bris stödverksamhet. Genom kommunikationsinsatser vill organisationerna att Gymnastikförbundets drygt 165 000 unga gymnaster ska känna till den nationella stödlinjen för barn där Bris kuratorer finns dygnet runt för att ge professionellt stöd, samt att förbundets ledare i högre utsträckning får kännedom om att Bris även har en stödlinje för idrottsledare. I kontakt med Bris är barn och den vuxen som hör av sig alltid anonyma.

- Varje barn har rätt att vara en del av en trygg idrott och delta på sina egna villkor. Bris vill vara en stöttepelare för att det ska vara verklighet för alla barn. Därför är vi glada över att Gymnastikförbundet vill samarbeta för att sprida kunskapen om var hjälp finns att få och på så sätt bidra till att fler barn får tillgång till stöd, säger Magnus Jägerskog generalsekreterare på Bris.

Bris stödlinje blir ytterligare en kanal att höra av sig till

Inom idrotten finns sedan 2017 en idrottsombudsman och en visselblåsartjänst. Sedan 2014 finns Gymnastikombudsmannen (GymO) med uppgiften att finnas som stöd till föreningar, ledare, föräldrar och utövare. Funktionen kan inte döma eller avgöra tvister, utan det är stöd, hjälp och rådgivning som erbjuds.

De snart tio åren med GymO visar att det nästan uteslutande är vuxna som hör av sig. Barn och unga har inte använt sig av denna kanal. Därför öppnas ytterligare en kontaktväg upp genom samarbetet med Bris. Samarbetet syftar till att barn och unga inom Svensk Gymnastik ska veta att de kan höra av sig till Bris om de inte vill eller kan prata med någon de har förtroende för hemma, i skolan eller i sin förening.

Kontaktuppgifter till Bris hittar du här.

Publicerad: 2023-10-03

UPPTÄCK MER