Tillbakablick Förbundsmöte 2024

En bild

Vi fick inte möta våren i björkarnas stad då Umeå bjöd på ett kylslaget väder sista helgen i april, men desto varmare var bemötandet från värdregion Norr som med stort engagemang skapade en händelserik och sportig inramning till Gymnastikförbundets möte.

Förbundsmötet som genomförs vartannat år och som är Gymnastikförbundets högsta beslutande organ samlade denna gång 123 personer på Clarion hotel i Umeå + några som också tittade på mötet digitalt via Gympabubblan Play. 58 ombud från 39 föreningar och Gymnastikförbundets åtta regioner fanns bland deltagarna.

Goodiebags med personliga kort ritade av förskolebarn mötte besökarna vid mötets inledning, något som var mycket uppskattat. Därefter en härlig invigning regisserad av region Norr där det sportiga temat manifesterades genom uppvisning av en barngrupp, Maja Rhodin på bommen placerad mitt i mötesrummet och avslappningsövningar med yogalärare. Efter ett anförande av ordförande Suzanne Lundvall och Gymnastikförbundets generalsekreterare Catharina Espmark kunde mötet officiellt starta.

En bild

Goodiebags, uppvisning barngrupp och Maja Rhodin på bom.

GF Örebro var mötets flitigaste motionärer genom sina tre inskickade motioner: Idrottens finansiering en statlig fråga, Höja medlemsavgiften och Rekommendationer och rutiner vid anställning av gymnast. Förbundsmötet beslutade att avslå de tre motionerna; de två förstnämnda ansågs vara besvarade genom förbundsstyrelsens yttranden. Den sistnämnda avslogs med tillägget; förbundsmötet beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen att på hemsidan lägga upp relevant information kring att vara arbetsgivare.

Ytterligare två motioner behandlades vilka var insända av GF Göteborgsgymnasterna; Hjälp till föreningarna med löne- och arvodesstatistik och Ställ krav på föreningar som har anställda. Även dessa motioner avslogs av förbundsmötet med tillägg på den förstnämnda; förbundsmötet beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen att hitta en bra och rimlig nivå på den information som ska samlas in på frivillig basis från medlemsföreningarna, hitta ett lämpligt sätt att samla in informationen på samt att sedan tillgängliggöra denna för föreningarna på lämpligt sätt.

Läs motionerna i sin helhet

En bild

Bild från mötet.

Före och efter helgens formella delar fanns det tid för aktiviteter av olika slag, alla inom ramen för temat: bl.a. studiebesök i Gymnastikens hus - en specialhall i Umeå för artistisk gymnastik, truppgymnastik och trampolin invigd 2017, föreläsningen ”Physical Literacy – en ny syn på rörelse” med Change the game, parkpromenad-quiz med idrottsfrågor, cirkelträning i Broparken, ett tidigt yogapass, som var planerat till hotellets takterass på våning 13, men som fick flytta in denna kyliga morgon. Deltagarna där fick följa med på en resa genom årstiderna med hörlurar på öronen.

En bild

Cirkelträning i Broparken.

Förbundsstyrelsen föreslog en stadgeändring och hade identifierat att följande områden vara i behov av uppdatering:

  • valbarhet till förbundsstyrelsen
  • val av valberedningssamordnare
  • möjlighet till digitala förbunds- och regionförbundsmöten
  • förtydligande gällande åtgärdstrappan utifrån hur den faktiska hanteringen har utformat sig
  • förtydligande gällande förenings åligganden

+ en justering av ett ord p.g.a. ett tidigare tryckfel. Här beslutade förbundsmötet i enlighet med förslaget från förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsens förslag gällande föreningarnas medlemsavgift vållade debatt med flera yrkanden. GK Motus-Saltos yrkande att medlemsavgiften från och med 2025 fastställs till 41 kr/medlem och år samt att maxtaket höjs till 85 000 kr var det som också klubbades igenom. Förbundsstyrelsens förslag var 39 kr/medlem och år med ett maxtak på 75 000 kr, så detta kan anses vara ett historiskt beslut då ett högre belopp än vad styrelsen förslagit röstades igenom av ombuden på mötet.

Även förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för åren 2025-2026 skapade samtal med ett flertal yrkanden från GF Örebro och Järfällagymnasterna. Här gjordes efter beslut från förbundsmötet några justeringar under rubrikerna Förbundsövergripande, Elitutveckling och landslag, samt Kommunikation. Bland annat beslutade mötet att lägga till en skrivning om att tillsätta resurser för att på bred front driva anläggningsfrågor under rubriken Förbundsövergripande.

Långa möten kräver rörelsepauser, något som regionen sett till att planera in. Vi bjöds på fartfyllda rörelser tillsammans med de inbjudna gästerna från Hjälteföreningen i Umeå och region Norrs egen Ulrika Arnö fick oss i rörelse med vintersport som tema.

En bild

Rörelsepauser med Hjälteföreningen och Ulrika Arnö.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Suzanne Lundvall till ny ordförande för Gymnastikförbundet. Suzanne har varit tillförordnad ordförande sedan i januari i år och ledamot i styrelsen sedan 2012. Per Sjöstrand och Maria Ståhl, båda med lång erfarenhet inom gymnastiken, valdes in som nya ledamöter. Lisa Lundin, Thor Stöckel och Simone Westerberg Skoog fick förnyat förtroende. Sedan tidigare ingår även Anne-Lee Holm, Henrik Lehmann och Ahmed al-Breihi i förbundsstyrelsen.

Läs mer om nya styrelsen

En bild

Gymnastikförbundets styrelse: Thor Stöckel, Per Sjöstrand, Simone Westerberg Skoog, Henrik Lehmann, Lisa Lundin, Maria Ståhl, Ahmed al-Breihi, Anne-Lee Holm och Suzanne Lundvall.

Avtackningarna under förbundsmötet var många. En framträdande sådan var Anna Iwarsson, som avgick som ordförande i Gymnastikförbundet i början av året till förmån för sin nya roll som ordförande i Riksidrottsförbundet och Sisu Idrottsutbildarna. Hon tackades av med en specialskriven allsång och fick gyllene träskor i present under lördagens middag, men också mer formellt i förbundsmötets avslutande del.

Lingklubben tog också tillfället i akt att tilldela Lingmedaljen till tre personer: David Ahlin, Marie Hedman Alainentalo och Suzanne Lundvall.

En bild

Hanna Björk, ordförande i region Norr tackar Anna Iwarsson under middagen.

2026 års förbundsmöte är planerat att genomföras i Västerås med GF Mellansvenska som värdregion.

Se Förbundsmöte 2024 på Gympabubblan Play

Protokollet från Förbundsmöte 2024 är just nu hos justerarna. När de har gett klartecken hittar du protokollet här.

Foto: Alla bilder är tagna av Nathalie Näslund, förutom bild på Hjälteföreningen och den nya styrelsen.

Publicerad: 2024-05-20

UPPTÄCK MER