Svensk Gymnastik växer

En bild

Efter ett stort tapp under pandemin vände kurvan över antalet medlemmar förra året. Trenden håller i sig i årets sammanställning. Siffrorna för 2023 visar en total ökning om sex procent, eller 13 763 aktiva.

Hela 237 201 individer är aktiva inom Svensk Gymnastik i 924 föreningar, vilka finns spridda över landet. I 259 av Sveriges 290 kommuner finns minst en gymnastikförening.

Ökningen i antalet medlemmar syns i alla åldrar utom i kategorin 13-20 år. Sedan 2009 har det inte varit så många barn i åldern 0-6 år registrerade inom gymnastiken.

- Vi gläds åt att siffrorna fortsatt stiger, även om vi inte är helt tillbaka efter pandemin ännu. Det är mycket positivt att barnen fortsätter att söka sig till gymnastiken, men extra glädjande att vi nu växer även på vuxen- och seniorsidan. Där ser vi att det är fler föreningar som erbjuder träning för dessa grupper, till exempel att redskapsgymnastik för vuxna växer, säger Catharina Espmark, generalsekreterare på Gymnastikförbundet.

Gymnastikförbundets generalsekreterare 

Catharina Espmark, generalsekreterare Gymnastikförbundet ser positivt på tillväxtsiffrorna. Foto: Wilhelm Wigardt

LOK-stödet, som visar antalet träningstillfällen för barn och unga mellan 7-25 år ökar också. Med över 755 000 fler deltagartillfällen 2023 jämfört med 2021 ligger gymnastikens ökning i paritet med andra idrotter.

Populär idrott bland flickor

77 procent av alla aktiva inom Svensk Gymnastik är kvinnor och tillväxtsiffrorna är också kopplade till att fler tjejer väljer att träna gymnastik.

- Givetvis önskar vi att fler killar hittar till gymnastiken, men samtidigt är det en väldigt rolig siffra att 20 procent av alla tjejer i Sverige mellan 7-12 år går på gymnastik. Det ska vi vara stolta över, kommenterar Catharina.

Den stora verksamheten inom Svensk Gymnastik skulle inte vara möjlig utan ledare och även här sågs ett stort tapp i samband med pandemin. Med nästan 400 nya ledare under året så ser återväxten bra ut. Totalt sett är det cirka 24 500 ledare och många av dem är unga tjejer.

Ledare och gymnast

Unga ledare är viktiga förebilder och en förutsättning för verksamheten i föreningarna. Foto: Albin Händig.

- Vi har nästan 9000 ledare under 21 år inom gymnastiken. Det är en fantastisk siffra. Vi satsar hårt på ledarutbildningar och här bidrar Svensk Gymnastik till att utveckla dessa individer att ta ansvar, coacha andra och utveckla sitt ledarskap inom ett område som de brinner för. Det är ett jättefint exempel på hur föreningarna tar ett samhällsansvar som ligger utanför själva idrotten genom att gradvis stärka ungdomar i deras ledarskap, fortsätter Catharina.

Truppgymnastik och rytmisk gymnastik ökar mest

Barngymnastiken och gruppträning är de två kategorier som har flest deltagare. Det är även den verksamheter som flest föreningar erbjuder. Gymnastikförbundets satsning på paragymnastik har också gett resultat. 65 föreningar erbjuder träning för individer med funktionsnedsättningar, vilket är en ökning med 15 föreningar under det senaste året.

Truppgymnast i hopp

Truppgymnastiken växer och fler inkluderas i det som kallas ”Gympabubblan”. Foto: Esther Forslin.

Truppgymnastiken är den överlägset största tävlingsdisciplinen i Sverige. Hela 35 000 gymnaster har en tävlingsförsäkring inom truppgymnastiken, vilket är all-time-high. Bara det senaste året syns en tillväxt på cirka 4500 aktiva tjejer. Näst största tävlingsdisciplin är kvinnlig artistisk gymnastik med cirka 2600 aktiva, vilket är resultatet av en stadig tillväxt de senaste 15 åren. Även inom den manliga artistiska gymnastiken syns en lite ökning. Den rytmiska gymnastiken som har legat stadigt på drygt 300 tävlande per år har glädjande nog under de två senaste åren nästan fördubblat antalet utövare.

Läs hela rapporten här.

Fakta:

  • Antal aktiva: 237 201
  • 75 300 tjejer mellan 7-12 år går på gymnastik
  • Antal föreningar 924
  • Antal ledare 24 452, varav 9054 20 år eller yngre
  • Största tävlingsdisciplinen inom Svensk Gymnastik är truppgymnastik följt av kvinnlig artistisk gymnastik.

Text

Publicerad: 2024-05-23

UPPTÄCK MER