Forskningsprojekt kring skador inom truppgymnastik är i gång!

En bild

Förra året tillträdde Stefan Höög en doktorandtjänst på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Fokus är att bedriva praktiknära forskning kring belastning och skador inom truppgymnastik, och nu är projektet i gång!

Truppgymnastik är den största tävlingsdisciplinen i Sverige och under de senaste tio åren har disciplinen genomgått en närmast explosionsartad utveckling. En av de negativa följderna har blivit att flera allvarliga skador har registrerats. Stefan Höög, som leder forskningsprojektet som fått namnet STIC (the Swedish TeamGym Injury Cohort), menar att praktiknära forskning över tid är det som sporten behöver för att utvecklas och för att kunna reducera dagens skadebild.

– En av våra största utmaningar inom truppgymnastiken är skador och överbelastningar. Om vi bara frågar om någon haft en skada så säger det inte så mycket utan vi vill se vad som påverkar och ligger bakom, det är det intressanta. Det svåraste som tränare på hög nivå är att planera belastning så man inte överbelastar och den här studien kommer att hjälpa oss framåt, säger han.

Under våren har forskningsprojektet dragit i gång ordentligt. Gymnasterna i trupplandslagens bruttotrupp samt gymnaster i några föreningar har genomfört fot-tester där rörlighet i fotleden, funktion, styrka och kontroll i hopptester samt max och uthållighetsstyrka i tåhävning har mätts. Fotledsskador är det vanligaste inom truppgymnastik och enligt Stefan pratar många fysioterapeuter om att gymnaster går tillbaka för tidigt efter fotledsskador och skadar sig igen. Tre studenter på GIH, Diana, Sverre och Lola, har varit med och samlat in data under våren. De kommer senare att skriva sina uppsatser på GIH utifrån materialet. Både Lola och Sverre har en bakgrund inom truppgymnastiken.

Tre studenter står framför ingången till Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm.

GIH-studenterna Diana, Sverre och Lola.

Anna Stenholm är fysioterapeut inom landslagsverksamheten och har varit med och genomfört testerna under våren. Hon håller med om att forskning som denna behövs.

– Att ha värden för fotstyrka, rörlighet och funktion är värdefullt för att kunna jämföra med när gymnasten kan gå tillbaka till gymnastik på hög nivå utan att skada sig efter uppehåll eller skada. Det är viktigt för mig som fysio men även för tränare och aktiva. Truppgymnastik har relativt speciella krav på fotstyrka, rörlighet och funktion vilket gör att forskning behövs, säger hon.

Gymnasterna i bruttotruppen har även fått svara på några korta frågor i en app varje vecka relaterat till skadekänningar, stress och återhämtning. Detta för att i studien både få med fysiska och psykologiska parametrar. Datainsamlingen via appen sträcker sig över totalt 52 veckor och pågår året ut. Målet med appen är att på ett enkelt sätt kunna göra en mindre mätning av belastning hos gymnaster i vardagen och att tränare i alla föreningar ska kunna använda sig av detta på sikt.

Vad händer nu?

Framåt ligger fokus på att genomföra de sista fot-testerna så att all data samlas in. Parallellt fortsätter gymnasterna som ingår i landslagens bruttotrupp att fylla i appen varje vecka. För att få ett så bra och pålitligt resultat som möjligt är det viktigt att alla gymnaster som ingår i studien fortsätter fylla i appen, oavsett om de tagits ut till ett landslag eller inte. Enligt Stefan är det en av projektets viktiga delar, att kunna jämföra bland annat belastning hos gymnaster som satsar mot EM med de som inte gör det under perioden. Det är också viktigt att gymnasterna rapporterar in över tid för att få med både tränings- och tävlingsperioder.

Forskningsprojektet STIC har möjliggjorts genom ett samarbete mellan GIH, Naprapatförbundet och Gymnastikförbundet samt återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Den första vetenskapliga artikeln i projektet publicerades nyligen och går att läsa här.

Mer om forskningsprojektet kan du läsa här.

Publicerad: 2024-06-19

UPPTÄCK MER