Beslut om höjning av licensavgift för tränings- och tävlingsförsäkring 

En bild

Som aviserades inför förbundsmötet i april och i nyhetsbrevet Aktuellt från Gymnastikförbundet i maj har nu förbundsstyrelsen vid sitt sammanträde den 19 juni beslutat att höja licensavgiften för tränings- och tävlingsförsäkringarna.

Föreningarnas kostnad för tränings- respektive tävlingsförsäkringarna består dels av en premie, dels av en licensavgift. Licensavgiften tillfaller Gymnastikförbundet i sin helhet. Licensavgiften har varit oförändrad i mer än 10 år.

Från och med försäkringsåret 1 oktober 2024 – 30 september 2025 är kostnaden för träningsförsäkringen inklusive träningslicens 200 kr/aktiv/år för tävlingsförsäkringen inklusive tävlingslicens 255 kr/aktiv/år. Skillnaden för en aktiv med träningsförsäkring är alltså 25 kr/termin och för en aktiv med tävlingsförsäkring 37:50 kr/termin.

Kostnaden för basförsäkringarna är oförändrat 7:50 kr/aktiv/år som är 0-14 år och 15 kr/aktiv/år som är 15 år eller äldre.

- Vår gemensamma strategi som sträcker sig mot 2028 har höga ambitioner för Svensk Gymnastik. Kostnaderna inom många områden har ökat de senaste åren. För att ha fortsatt kraft att leverera i linje med uppsatta planer, inom framför allt tävling, elit och landslag, är det styrelsens bedömning att licensavgiften behöver höjas. När frågan var uppe för diskussion på förbundsmötet såg vi en förståelse för det resonemanget, kommenterar ordförande Suzanne Lundvall.

Kort om Gymnastikförbundets försäkringar:

  • Alla föreningar har RFs föreningsförsäkring Bas genom sitt medlemskap – olycksfallsförsäkring för ideella ledare/domare/funktionärer samt vissa ansvarsförsäkringar för föreningen. Läs mer om föreningsförsäkringen här.
  • Gymnastikföreningar ska teckna antingen tränings- eller tävlingsförsäkring för aktiva som utför fria rotationer runt tväraxeln eller som tävlar mot andra föreningar. Läs mer om försäkringen för aktiva här.
  • Gymnastikföreningar bör teckna den kollektiva olycksfallsförsäkringen Basförsäkring, Svedea för övriga aktiva (dvs de som ej genomför fria rotationer). Läs mer om försäkringen för aktiva här.
  • Samtliga olycksfallsförsäkringar tecknas via Tydligas portal.
  • Information inför försäkringsåret 2024/2025 skickas ut till samtliga föreningar i slutet av augusti. Försäkringar som tecknas efter 1 augusti gäller som vanligt det kommande försäkringsåret (2024/2025) och är giltig från det datum försäkringen tecknats.

Om du har frågor ang. försäkringarna kontakta:

Eva Hernegran, 070 886 00 16

Jesper Kenttä, 073 803 71 21

Gymnastikförbundet

Publicerad: 2024-06-20

UPPTÄCK MER