Årets ledare och förening 2020

Det har blivit dags att nominera årets ledare och förening 2020!

Skriv en nominering på högst två A4-sidor där ni motiverar varför ledaren eller föreningen bör vinna utmärkelsen.

Skicka nomineringen till mellansvenska@gymnastik.se senast den 15 februari 2021. Vi ber er beskriva varför ni vill nominera ledaren/föreningen utifrån följande kriterier:

Årets ledare:
1. är en förebild för Svensk Gymnastik
2. har en förmåga att engagera andra
3. skapar glädje och gemenskap
4. förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande
5. bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer

Årets förening:
1. verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell
2. uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar
3. har en välfungerande och jämställd föreningsledning
4. har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper
5. har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål
6. är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål
7. tar ansvar för och utvecklar ledarskapet inom föreningen
8. har skapat trygga och utvecklande träningsmiljöer

Kommentarer till Årets förening:
Kriterierna fokuserar på att ha en välmående förening som tar ansvar för sina medlemmar och arbetar för att nå uppsatta mål. Grundförutsättningar är att föreningarna verkar i enlighet med utvecklingsmodellen och idén om rörelse hela livet. Det innebär inte att föreningen själv behöver ha verksamhet i alla stadier. Det finns ett starkt signalvärde i punkt tre vilken dessutom går hand i hand med RF:s utvecklingsresa med fokus på jämställdhet. Gällande den femte punkten resultat, så är alla föreningar olika och det är bättre att utgå från föreningens resa än att ha krav på att växa, vara välkänd på sin ort osv, som fanna i de tidigare kriterierna.

Listan över kriterier uppgår till åtta punkter men det utesluter inte att fler aspekter kan vägas in i bedömningen. Exempel är att premiera samverkan med andra, flera verksamheter eller målgrupper inom föreningen, deltagande på utvecklingsträffar i Gymnastikförbundets regi m m.

Prisutdelning
Regionstyrelsen utser regionens vinnare som uppmärksammas vid lämpligt tillfälle under 2021.

Vinnarna i region Mellansvenska går därefter vidare och tävlar mot övriga regioners representanter om de nationella utmärkelserna Årets ledare och Årets förening. Svenska Gymnastikförbundets styrelse utser sedan segrande mottagare.

Årets Ledare får då 10.000 kronor samt glasstatyett med gravyr. Tillfälle för utdelning bestäms av juryn i samråd med berörd pristagare.

Årets Förening erhåller 15.000 kronor samt pokal med gravyr. Tillfälle för utdelning sker i samråd mellan juryn och berörd förening.

Publicerad: 2021-01-15

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer