Rapport från regionförbundsmötet

En bild

Nu har regionens första digitala förbundsmöte genomförts!

Mötet samlade 22 deltagare varav 9 st var ombud som representerade 7 föreningar och hade 18 röster.

Anna Iwarsson inledde med en uppskattad information om Gymnastikförbundets strategi 2028. Därefter öppnade ordförande Ulrik Thelin mötet.

Marie-Louise Forsberg Fransson, ordförande i RF SISU Örebro län valdes till mötesordförande och det var med stor vana och trygghet hon lotsade de församlade igenom möteshandlingarna.

Ny ordförande blev Conny Lundevall, Strängnäs. Till nya styrelseledamöter valdes Tomas Elvhage, Västerås, Evelina Björkqvist, Nykvarn och Harpa Oskarsdottir, Västerås. Ny som suppleant i styrelsen utsågs Sofie Sandell, Södertälje.

Det var med stor tacksamhet Conny sedan avtackade Ulrik Thelin, Norrköping som slutar som ordförande för regionen i och med mötet. Leif Wiklund hade också avböjt omval till styrelsen men kommer att finnas kvar i regionen, nu som ledamot i valberedningen. Efter två år tackade även Caroline Lidberg, Örebro för sig som styrelsesuppleant, men även hon finns kvar i den "regionala familjen", som ledamot i Ungdomskommittén.

Regionförbundsmötet genomfördes med fint stöd av Marcus Frisk, RF SISU Örebro som skötte den tekniska supporten med den äran!

Stort tack till alla ombud och deltagare för ett trevligt och inspirerande Regionförbundsmöte!

Handlingarna som behandlades hittar du här. Protokollet kommer att publiceras efter justering.

Publicerad: 2021-03-30

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer