Ytterligare lättnader i Corona-restriktionerna från 15 juli

Många av de restriktioner som har begränsat vår verksamhet under lång tid försvann redan 1 juli och de nya lättnaderna som främst berör idrotten och gymnastiken är främst dessa två:

  • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, t ex en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap.

Den stora förändringen redan 1 juli var att de råd som riktades direkt till idrottsföreningar togs bort. Det innebär att samtliga åldersgrupper inom gymnastiken kan träna utan krav på avstånd eller maxtak för hur många som kan delta i träningen. Då fanns dock fortsatt undantaget pandemilagens begränsning om max 1 person per 10 kvm - denna begränsning tas nu bort.

Vi påminner om att det trots lättnaderna fortfarande pågår en pandemi och det är viktig att vi tar vårt ansvar genom att organisera verksamheten så smittsäkert som möjligt och att vi följer de restriktioner som fortfarande finns. Verksamheten och den enskilde individen är fortfarande skyldiga att verka för att undvika trängsel och att se till att sällskap kan hålla avstånd från varandra.

Följande rekommendationer att ta hänsyn till vid organisering av aktiviteter gäller fortsatt:

Stanna hemma vid minsta symtom på covic-19.
Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
Undvik trängsel och håll avstånd om det är möjligt.
Erbjud möjlighet att tvätta händer med två och vatten och erbjud handdesinfektion.
Desinficera redskap så ofta som möjligt.
Alla ska hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
Sätt upp information till medlemmar, personal och andra besökare.

Storleken på offentliga sammankomster ligger fast på samma nivå som tidigare.

Publicerad: 2021-07-14

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer