Nyheter

 • Planeringskonferens

  GF Mellansvenska tillsammans med RF-SISU planerar för två planeringskonferenser till hösten!
 • Regionförbundsmöte 2023

  Regionens semidigitala förbundsmöte genomfördes lördagen den 25 mars med ett 25-tal deltagare! 16 personer var på plats på Idrottens Hus och 7 st deltog via länk.Gymnastikförbundets representant Anne-Lee Holm inledde mötet och informerade om förbundets strategiska arbete med 2028 i fokus.Nya stadgar antogs . Dessa gäller nu från det att mötet avslutades.Eftersom styrelse, kommittéer och valberedning tidigare inte haft några funktionärsersättningar beslutades att införa detta enligt den proposition som presenterades. Dessa ersättningsnivåer gäller nu och fram till nästa regionförbundsmöte som sker 2025.I och med mötet förrättades även val till styrelse och valberedning.Som ordförande för en 2-årsperiod omvaldes enhälligt, Conny Lundevall, Strängnäs.Till ordinarie ledamöter i styrelsen för en period av 4 år valdes
  Helena Frisk Wesström, Karlskoga (omval), Sofie Sandell, Södertälje (nyval) och Anna Astatian, Linköping (nyval).
  Som suppleanter i styrelsen för 2 år utsågs Camilla Almén, Lindesberg (nyval) och Marika Olsson, Skoghall (nyval)Sedan 2021 ingår även följande personer i styrelsen vars mandat går ut 2025:
  Tomas Elvhage, Västerås, Harpa Òskarsdòttir, Västerås och Evelina Björkqvist, Nykvarn.
  Den nya valberedningen består av Leif Wiklund, Karlstad, ordförande, Karin Nyman, Västerås och Marcus Lagerberg, Örebro med Maria Björling-Damoulakis, Vingåker som suppleant.Efter lång och trogen tjänst som valberedningens ordförande avtackades sedan Tor-Åke Bengtsson som under sin tid utvecklat regionens valberedning mycket positivt!Birgitta Kahn som ingått i styrelsen under ett flertal mandatperioder tackade också för sig men kommer att fortsätta vara ett stöd i gruppträningskommittén.Även Sofie Malmodin och Lotta Nilsson ska också avtackas för sin tid i styrelsen vid ett senare tillfälle.
 • Välkommen till Inspirationsdag i VATTENGYMPA den 13 maj!

  Dagen vänder sig till dig som är instruktör i vattenträning och som vill hitta lite inspiration. Förutom träningen i vattnet ingår en teoridel/ workshop med inriktning på hur vi kan utveckla oss själva som instruktörer.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer