Kommittéinformation

Gymnastikförbundet Mitts Barn & Ungdomskommitté ska jobba aktivt för att driva barn och ungdomsgymnastiken framåt i vår region.

I dagsläget finns det vakanta platser i Barn & Ungdomskommittén, vill du vara med eller känner du någon som skulle passa bra för ett sånt uppdrag så får du gärna kontakta kansliet på mitt@gymnastik.se

Har du frågor eller funderingar kring barn och ungdomsgymnastik kan du höra av dig till kommittén eller till kansliet på mitt@gymnastik.se.