Nomineringar

30 januari 2021 Slutdatum för nomineringar till styrelsen skickas till valberedningen, enligt 5 kap. 3 § i stadgarna

30 januari 2021 Slutdatum för nomineringar till valberedningen skickas till kansliet

15 februari 2021 Slutdatum för nomineringar till årets aktivitetsledare, årets organisationsledare samt årets förening skickas till kansliet

Nominering av ledamöter till styrelsen/valberedning

Nomineringar till ledamöter i styrelsen skickas till valberedningen senast 10 februari.
Nomineringar till ledamöter i valberedningen skickas till kansliet senast 10 februari.

Fyll i och skicka in via nedanstående formulär.

Valberedningens utskick Pdf, 223 kB.

Nomineringsblankett Gymnastikförbundet Mitt styrelse Pdf, 256 kB.

Nomineringsblankett Gymnastikförbundet Mitt valberedning Pdf, 223 kB.

Riktlinjer för nomineringar till Årets Förening, Årets Aktivitetsledare samt Årets Organisationsledare

Kriterier för årets ledare:

  1. är en förebild för Svensk Gymnastik.
  2. har en förmåga att engagera andra.
  3. skapar glädje och gemenskap.
  4. förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande.
  5. bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer.

Kriterier för årets förening:

  1. är en förebild för Svensk Gymnastik.
  2. har en förmåga att engagera andra.
  3. skapar glädje och gemenskap.
  4. förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande.
  5. bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer.

Kriteriebeskrivning Pdf, 234 kB.

Nomineringblankett Årets förening, årets aktivitetsledare och årets organisationsledare 2020 Pdf, 415 kB.

Anmäl dig till regionförbundsmötet här