Rösträtt

Huvudregeln för rösträtt är en röst för varje påbörjat 500-tal medlemmar, dock högst sex röster/förening, enligt 2 kap. 4 § i stadgarna

Fullmakterna skall skickas in till kansliet inför Regionsförbundsmötet (senast 6 mars). För ombud med rösträtt ska fullmakt fyllas i och skickas in, enligt 2 kap. 1§ i stadgarna.

Fullmakt Pdf, 193 kB.

Anmäl dig till regionförbundsmötet här