Regionförbundsmöte 2023

Gymnastikförbundet Mitt bjuder in till Regionsförbundsmöte!

Inbjudan till regionförbundsmöte 2023 skickades ut till föreningarna 15 december 2023 via mejl.

Datum: 18 mars 2023
Plats: Brunflo, Östersund och digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare 2 dagar före mötet.
Tid: ca. 10:00 - 17:00
Fullmakt: Underskriven fullmakt för ombud skickas till mitt@gymnastik.se senast 15 mars 2023.
Anmälan: Senast 15 mars 2023 vill vi ha din anmälan via detta anmälningformulär.

Program för dagen

Tid

Händelse

09:45

Välkommen med fika

10:00 - 12:00

Föreningsdialog

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 15:00

Regionförbundsmöte

15:00 - ca. 17:00

Besök hos Brunflo GymnastikföreningTa tillfället i akt för att kunna påverka utvecklningen av Gymnastikförbundet Mitt genom att dela dagen med oss!


Varmt välkomna!

Datum att förhålla sig till:

18 januari 2023 är enligt 2 kap. 6 § i Gymnastikförbundet Mitt Stadgar slutdatum för att skicka motioner till kansliet.

28 februari 2023 läs valberedninges utskick (4 februari 2023 är enligt 5 kap. 3 § i Gymnastikförbundet Mitt Stadgar) är slutdatum för att lämna förslag på revisor och ledamöter till styresle, läs hur du gör för att nominer under nomineringar.

28 februari 2023 är slutdatum för nomineringar till årets ledare samt årets förening läs mer om hur du gör för att nominera under nomineringar.

15 mars 2023 är slutdatum för att anmäla sig till regionförbundsmötet via detta anmälningsformulär. Kallelse till anmälda deltagare skickas till anmälda e-postadresser efter sista anmälningsdag.

4 mars 2023 är enligt 2 kap. 3 § i Gymnastikförbundet Mitt Stadgar sista datum för att publicera årsmöteshandlingar på hemsidan. Efter det kan du efterfråga utskrivna handlingar från kansliet.