Handlingar

Årsmöteshandlingar för Gymnastikförbundet Mitts Regionsförbundsmöte 2023.

Uppdateras löpande fram till 4 mars 2023.

Inbjudan Pdf, 102 kB.

§1 Röstlängd

§2 Föredragningslista Regionförbundsmöte 2023

§3 Utlysande av Regionförbundsmöte

§5 Årsberättelse 2021-2022

§5c Revisionsberättelse

§9 Propositioner

§10 Förslag till verksamhetsplan 2023-2024

§10 Förslag till budget 2023-2024

§11 Förslag till styrelsearvode

§11-12 Valberedningens förslag till styrelse

§14 Revisorns förslag till valberedning

Anmäl dig till regionförbundsmötet här

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer