Handlingar

Anmäl dig till regionförbundsmötet här

Årsmöteshandlingar för Gymnastikförbundet Mitts Regionsförbundsmöte 2023.

Uppdateras löpande fram till 4 mars 2023.

Inbjudan Pdf, 102 kB.

§ 1 Röstlängd 2023 Pdf, 151 kB.

§ 2 Förslag till föredragningslista Regionförbundsmöte 2023 Pdf, 215 kB.

§ 3 Utlysande av Regionförbundsmöte 2023 Pdf, 359 kB.

§ 4 Styrelsensförslag till mötesfunktionärer Pdf, 153 kB.

§ 5 Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december avseende två år:

§ 6 Balansräkning

§ 8 motioner, inga motioner har kommit in.

§ 9 Propositioner

  1. GF Mitt stadgeförändring Pdf, 211 kB., bilaga 1 GF Mitt stadgar Pdf, 981 kB..

§ 10 Verksamhetsplan och budget 2023-2024

§ 11 Förslag till styrelsearvode Pdf, 155 kB.

§ 12 & 13 Val av ordförande och ledamöter till styrelsen

  • Valberedningens förslag

§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant

§ 15 Val av valberedning

§ 17 Styrelsens förlag till ombud Pdf, 156 kB.

Välkomna