Nomineringar

Nominering av revisorer, ledamöter till styrelse och valberedning

I valberedningens utskick kan du läsa vilka ledamöter vars mandattid som löper ut 2023.

28 februari 2023 är slutdatum för nomineringar till revisorer och ledamöter till styrelse och valberedning.

Du lämnar din nominering via nomineringsformulär för:

Nominering av årets förening och aktivitets- och organisationsledare.

Riktlinjer för nomineringar till Årets Förening, Årets Aktivitetsledare samt Årets Organisationsledare hittar du i vår kriteriebeskrivning Pdf, 177 kB..

28 februari 2023 är slutdatum för nomineringar till årets ledare samt årets förening.

Du lämnar din nominering genom att skicka denna blankett Pdf, 679 kB. till kansliet, märk mailet med Årets förening, Årets aktivitetsledare eller Årets organisationsledare.

Anmäl dig till regionförbundsmötet här