Rösträtt

Huvudregeln för rösträtt är en röst för varje påbörjat 500-tal medlemmar, dock högst sex röster/förening, enligt 2 kap. 4 § i stadgarna

För ombud med rösträtt ska fullmakt fyllas i och tas med till Regionförbundsmötet, enligt 2 kap. 1§ i stadgarna.

Fullmakt Pdf, 110 kB.

Anmäl dig till regionförbundsmötet här