Kommittéer

Nedan listas representanterna i våra kommittéer.

Kommitté för Kvinnlig AG (KTK)

Ewa Fryxell - sammankallande
Mikael Bylund
Helene Wahlberg
Anja Andersson

Kommitté för Rytmisk Gymnastik (RTK)

Liselotte Pettersson - sammankallande
Sara Lalander

Trupptävlingskommittén (TTK)

Patrik Erlandsson

Ida Gustavsson

Irina Eriksson

Anna Häggblad