Gymnastikens Utvecklingsmodell

Svensk Gymnastik är i ständig rörelse. Vi strävar varje dag efter att bli ännu bättre. Vi tar sats i Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell, uppdelad i stadier och nyckelfaktorer. Stadierna beskriver hur föreningar och individer kan välja sin egen form av träning. Nyckelfaktorerna beskriver de områden vi tror är viktigast för Svensk Gymnastiks utveckling. Stadier och nyckelfaktorer bildar tillsammans vår gemensamma strategi framåt.

Stadierna

Inom Svensk Gymnastik kan alla röra sig mellan olika stadier i egen takt och efter egen ambitionsnivå. Man kan säga att stadierna beskriver ”vad” vi gör. Nyckelfaktorerna påverkar verksamheten inom respektive stadie. Utvecklingsmodellen kopplar ihop ”vad vi gör” med ”hur vi gör det” och är föreningens verktyg för diskussion, analys, förändring och utveckling.

Nyckelfaktorerna

De tio nyckelfaktorerna beskriver områdena som utgör grunden för Svensk Gymnastiks utveckling. Man kan säga att de beskriver ”hur” vi arbetar. Nyckelfaktorerna ett till fyra relaterar till respektive stadie, medan nyckelfaktorerna fem till tio handlar om helheten i form av organisation, förutsättningar och struktur.

Utvecklingsmodellen med nyckelfaktorer

Utvecklingsmodellen i praktiken

Kraften i utvecklingsmodellen visar sig när vi kopplar ihop stadierna med nyckelfaktorerna och diskuterar hur vi tolkar och tillämpar det teoretiska resonemanget i praktiken, det vill säga hur vi omvandlar vårt ”vad” och vårt ”hur”.

Läs mer om de olika delarna i Stadierna och Nyckelfaktorerna här.