Sociala Medier

Gymnastikförbundet Mitt finns på ett Sociala medier. Med dessa arbetar vi för att visa gymnastiken i regionen och som en informationsplattform.

Facebook - Gymnastikförbundet Mitt
Främst i informationssyfte, att sprida händelser och information till medlemsföreningar samt uppdatera om vad som händer i regionen.

Instagram - @gymnastikforbundetmitt
Främst för att visa gymnastiken i regionen, ofta tillsammans med regionens föreningar. Har din förening en uppvisning, tävling, träning, person att lyfta eller något extraordinärt att visa, lånar vi gärna ut Gymnastikförbundet Mitts konto till er.

Länk till riktlinjer Sociala medier Gymnastikförbundet Mitt Pdf, 73 kB.