Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023-2024 Pdf, 299 kB.

Antagen vid Gymnastikförbundet Mitts årsmöte 18 mars 2023

Verksamhetsplanen utgår från Gymnastikförbundets fokusområden:

1. En inkluderande och framgångsrik gymnastikrörelse

2. Ledande inom grundmotorisk träning

3. Öppna, innovativa och trygga träningsmiljöer

4. En hållbar och framgångsrik elit- och landslagsverksamhet

5. En stolt och modig idrottsrörelse

I dokumentet ovan kan du läsa mer detaljerat vad dessa områden innebär